Аннотації

Автор(и):
С.Д.Бушуєв., Р.Ф.Ярошенко., Т.О.Ярошенко
Дата публікації:

31.05.2012

Анотація (укр):

Розглянуто принципи та архітектура концентричної моделі системи багатовекторного управління програмами розвитку фінансового сектору за умов турбулентності оточення. Визначені ключові принципи методології багатовекторного управління програмами розвитку.

Анотація (рус):

Рассмотрены принципы и архитектура концентрической модели системы многовекторного управления программами развития финансового сектора из условий турбулентности окружения. Определены ключевые принципы методологии многовекторного управления программами развития.

Анотація (англ):

The principles and architecture concentric model of multi-management program on financial sector development in terms of turbulence environment. The key principles of the methodology of multi-management development programs.

Література:

  1. Азаров М.Я., Ярошенко Ф.О., Бушуєв С.Д. Інноваційні механізми управління програм розвитку. – К.: Самміт книга, 2011. – 564 с.
  2. Бушуев С.Д. Креативные технологии в управлении проектами и программами. / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева, І.А Бабаев и др. - К:.Саммит книга, 2010,-768 с.
  3. Керівництво з управління інноваційними проектами і програмами Р2М. Том 1, Версія 1.2. / Пер. з англ. під ред. проф. Ф.О. Ярошенко .- К.: Новий друк, 2010, 160 с.
  4. Управление инновационными проектами и программами на основе системы знаний Р2М: Монография.// Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д., Танака Х. – К: Саммит книга, 2011. – 268 с.
  5. Ярошенко Ю.Ф., Ярошенко Р.Ф. Моделі «рушійні сили - опори» в управлінні проектами та програмами. –К.: Самміт книга 2010. – 160 с.
  6. Бушуєв С.Д., Бушуєва Н.С. Управление проектами: основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проектных менеджеров (National Competentce Baseline, NCB UA Version 3.1) Изд. 2-е. К.: ІРІДІУМ, 2010. – 208 с.