Аннотації

Автор(и):
Чжу Тін
Автор(и) (англ)
Zhu Ting
Дата публікації:

27.03.2019

Анотація (укр):

Процес розроблення освітньої програми є складним, оскільки враховує багато зацікавлених сторін (учні, вчителі, батьки, адміністратори, роботодавці та уряд). Кожна із зацікавлених сторін має конкурентні пріоритети, графік, обсяг, якість, ризики, ресурси та обмеження витрат. Великі комплексні проекти вимагають від керівництва кваліфікованого та досвідченого менеджера проектів. Має місце підготовка навчальних планів для спільних міжнародних освітніх програм із застосуванням інструментів та технологій Agile. Основним “замовником” в цій програмі є студент, а кінцева мета кожного проекту в рамках програми – компетенція студента на ринку праці після отримання диплому. Тому цю програму можна вважати складною, та такою, що постійно динамічно еволюціонує, оскільки потреби ринку праці Китаю постійно змінюються та розвиваються.

Анотація (рус):

Анотація (англ):

The educational program development process is challenging with many stakeholders: students, teachers, parents, administrators, employers, and the government. Each stakeholder has competitive priorities; Quality, risk, resources and costs limitation. Large complex projects require the management of a skilled and experienced project manager. It is the preparation of curricula for joint international educational programs with the use of Agile tools and technologies. The main "customer" in this program is a student, and the ultimate goal of each project within the program-the competence of the student in the labor market after receiving the diploma. Therefore, this program can be considered difficult, and it constantly evolves, because the demands of the labor market of China is constantly changing and developing.

Література:

References:

1.     Sharma. (2011). Software Development as a service: Agile Experiences. SRII Global Conference.

2.     Ahmed, A., Ahmad, S., Ehsan, N., Mirza, E., Sarwar, S.Z. (2010). Agile Software Development: Impact on Productivity and Qulaity. Proceedings of IEEE ICMIT.

3.     Boehm, B. & Turner, R. (2003). Balancing Agility and Discipline: A Guide for the Perplexed. Addison, Wesley.

4.     Jeffery, A. (2007). Factors that Impact Implementing an Agile Software Development Methodology. Proceedings of IEEE.

5.     http://en.wikipedia.org/wiki/Scrum_(development)

6.     Boehm, B. (2001). Anchoring the Software Process. IEEE Software, July 1996.

7.     Boehm, B. and Port, D. Balancing Discipline and Flexibility with the Spiral Model and MBASE. Crosstalk, Dec.

Mohamed Hassan Agile for Developing Education Programs Edited by: Cindy Coan https://www.projectmanagement.com/blog-post/27977/Agile-for-Developing-Education-Programs