Аннотації

Автор(и):
Ф.О. Ярошенко
Дата публікації:

28.01.2011

Анотація (укр):

Розглянуто дифузійну модель проникнення хвиль світової фінансової кризи в систему державних фінансів України. Запропоновано дифузійну модель проникнення хвиль світової фінансової кризи в економіку України. Модель дозволяє будувати ефективну систему протидії проникненню фінансових криз на основі системи механізмів і сценаріїв.

Анотація (рус):

Рассмотрено диффузионную модель проникновения волн мирового финансового кризиса в систему государственных финансов Украины. Предложена диффузионная модель проникновения волн мирового финансового кризиса в экономику Украины. Модель позволяет строить эффективную систему противодействия проникновению финансовых кризисов на основе системы механизмов и сценариев

Анотація (англ):

Considering a diffusion model for the penetration of the waves of global financial crisis into the system of public finance in Ukraine. Proposing a diffusion model for the penetration of the waves of global financial crisis in Ukraine. The model allows building an effective system of counteraction against the penetration of financial crises on the basis of mechanisms and scenarios.

Література:

 1. Азаров М. Я. Інноваційні механізми управління програм розвитку /М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко,
  С. Д. Бушуєв.-
    К.: Саміт книги 2011. 564 с.
 2. Азаров М. Я. Управління державним бюджетом України /М.Я. Азаров,  Ф.О. Ярошенко, С.Д. Бушуєв. -  К.: Міністерство фінансів України, 2010.- 816 с.
 3. Азаров М. Я. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу України. / М.Я. Азаров,  Ф.О. Ярошенко, С.Д. Бушуєв К.: Міністерство фінансів України -  2010. Том 1.- 448 с. Том 2. - 784 с. Том 3.- 516 с.
 4. Керівництво з управління інноваційними проектами і програмами. Р2М. Том 1, Версія 1.2. / Пер. з англ. під ред. проф. Ф.О. Ярошенко .- К.: Новий друк, 2010.-160 с.
 5.  Ярошенко Ф.О., Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / Ф.О. Ярошенко,
  С.Д. Бушуєв.-  К.: Міністерство фінансів України, УДУФМТ, 2010. - 592 с.
 6. Ярошенко Ф.О. Управління державними фінансами на інноваційних засадах / Ф.О. Ярошенко,
  С.Д. Бушуєв та інші.-   К.: Міністерство фінансів України, УДУФМТ, 2010. 492с.
 7. Бушуєв С.Д. Креативні технології в управлінні проектами і програмами. / С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва,
  І.А Бабаєв і ін..-К.:Саміт книга, 2010,-768с.