Аннотації

Автор(и):
М.Л. Чернова
Дата публікації:

23.10.2012

Анотація (укр):

Виділено та формалізовано підхід, а також викладено результати тестування рефлекторної експертної системи оцінки інвестиційних пропозицій, що було втілено у вигляді застосування.

Анотація (рус):

Выделено и формализовано поход, а также результаты тестирования экспертной системы оценки инвестиционных предложений, которая была воплощена в виде приложения.

Анотація (англ):

Allocated and formalized approach and the results the expert system for evaluation of investment proposals testing, which was embodied in the form of application.

Література:

  1. Уотермен Д. Руководство по экспертным системам/Уотермен Д.// — М.: Мир, 1989. — 388 с.
  2. Davis G. Management Information Systems: Conceptual Foundations, Structure, and Development / Davis G.//— NY.: McGraw-Hill, 1974. – 638p.
  3. Тесля Ю.М. Застосування рефлекторного підходу до побудови інтелектуальних систем оцінки інвестиційних пропозицій/ Ю.М. Тесля, П.В. Каюк, М.Л. ернова// Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини №73. Всеукраїнський збірник наукових праць. Київ: 2009. – с. 82-87.
  4. Ю.М. Тесля. Введение в интроформатику природы / Юрий Тесля: Монография. – К: Маклаут, 2010.  – 255 с.
  5. Тесля Ю.М., Каюк П.В., Чернова М.Л. Формалізація та аналіз впливів на прийняття рішення експертом при оцінці інвестицій в девелоперські проекти/ Ю.М. Тесля, П.В. Каюк, М.Л. Чернова// Управління розвитком складних систем №7. Науково-техн. зб. – К.,
    –С. 26-30.
  6. Тесля Ю.М., Каюк П.В., Чернова М.Л., Чорний О.Ю. Математичні засади побудови рефлекторних експертних систем оцінки інвестиційних пропозицій в девелопменті/Ю.М. Тесля, П.В. Каюк, М.Л. Чернова// Управління розвитком складних систем №6. Науково-техн. зб. – К., 2010. – С. 43-49.
  7. Тесля Ю.М., Каюк П.В., Чернова М.Л. Операции над содержательной информацией в рефлекторных интеллектуальных системах/ Ю.М. Тесля, П.В. Каюк, М.Л. Чернова// Управління розвитком складних систем №2. Науково-техн. зб. –К., 2010. – С. 31-36.