Аннотації

Автор(и):
Є.В. Бородавка
Дата публікації:

23.10.2012

Анотація (укр):

Проаналізовано типові будівельні елементи та наведено їх основні геометричні характеристики. На основі проведеного аналізу визначено спільні геометричні ознаки будівельних елементів та запропоновано їх узагальнена класифікація. У подальшому запропонована класифікація буде використана для створення цифрових моделей будівельних елементів.

Анотація (рус):

Проанализированы типичные строительные элементы и приведены их основные геометрические характеристики. На основе проведенного анализа определены общие геометрические признаки строительных элементов и предложена их обобщенная классификация. В дальнейшем предложенная классификация будет использована для создания цифровых моделей строительных элементов.

Анотація (англ):

The most typical building elements and provides their basic geometric properties. Based on the analysis determined the common geometrical characteristics of building elements and offers the generalized classification. Further, the proposed classification will be used to create digital models of building elements.

Література:

1.  Городецький О.С. Засоби підтримки процесу проектування будівель і споруд з використанням уніфікованої цифрової моделі об'єкта / О.С. Городецький, Є.В. Бородавка // Будівництво України. – 2007. – №4. – С. 36-39.

2.  Демченко В.В. Формальний опис і практичне використання уніфікованої цифрової моделі об'єкта будівництва / В.В. Демченко, Є.В. Бородавка // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2007. – №2/2(26). – С. 64-69.

3.  Borodavka Y.V. Product life cycle management in construction / Y.V. Borodavka, S.L. Pechenov// Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2010. – №6/3(48). – С. 31-34.

4.  Бородавка Є.В. Модель розширюваної системи автоматизації життєвого циклу будівельного об'єкта / Є.В. Бородавка // Управління розвитком складних систем. - 2010 - №4. - С. 69-71.

5.  Бородавка Є.В. Способи подання моделі будівельного об'єкта / Є.В. Бородавка // Управління розвитком складних систем. - 2011 - №8. - С. 101–107.