Аннотації

Автор(и):
С.В. Палій., М.І. Цюцюра
Дата публікації:

23.10.2012

Анотація (укр):

Проведено аналіз існуючих платформ мобільних пристроїв із сенсорними екранами, здійснено реалізацію, експериментальне впровадження та аналіз ефективності використання тренажера для дистанційного та самостійного оволодіння іноземцями технікою письма.

Анотація (рус):

Проведен анализ существующих платформ мобильных устройств с сенсорными экранами, произведена реализация, экспериментальное внедрение и анализ эффективности использования каллиграфического тренажера для дистанционного и самостоятельного овладения иностранцами техникой письма.

Анотація (англ):

Was made the analysis of existing platforms of mobile devices with touch screens, made the implementation, experimental introduction and analysis of the effectiveness of calligraphy exerciser for distance and self-mastery of foreign technology writing.

Література:

1.   Палій С.В. Постановка задачі проектування системи дистанційної освіти для іноземних студентів // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Науковий  журнал №6(136) Частина 1 – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2009. – С. 309 -312.

2.   Палій С.В. Створення структурної моделі інформаційно-організаційного середовища підготовки та соціальної адаптації іноземних студентів // Управління розвитком складних систем. – 2011. – Вип. №8. – С. 112 – 116.

3. Цюцюра С.В., Палій С.В. Структурна модель інформаційно-організаційного середовища з використанням каліграфічного тренажера для довузівської підготовки іноземних громадян // Системи обробки інформації. – Харків, ХУПС, 2012. – Вип. №09(107). – С. 264 – 269.

4.   Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки. [Електронний ресурс]. URL: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf
(дата звернення: 02.10.2012).

5.   Палій С.В. Розробка каліграфічного тренажера для використання в дистанційному навчанні іноземних студентів // Управління розвитком складних систем. – 2012. – Вип. №9. – С. 108 – 112.

6.   Іваник О. Рейтинг самых востребованных смартфонов. 2012. [Електронний ресурс]. URL: http://itc.ua/articles/reyting-samyih-vostrebovannyih-smartfonov-oseni-po-versii-hotline-ua/ (дата звернення: 02.10.2012).

7.   Кулеш С. ТОП 20 самых востребованных планшетов. 2012. [Електронний ресурс]. URL: http://itc.ua/articles/top-20-samyih-vostrebovannyih-planshetov-iii-kvartala-2012-g-po-informatsii-hotline-ua/ (дата звернення: 02.10.2012).

8.   Ramon T. Llamas, William Stofega, Stephen D. Drake, Stacy K. Crook. Worldwide Smartphone Mobile OS 2012–2016 Forecast and Analysis. 2012. [Електронний ресурс]. URL: http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=238366 (дата звернення: 02.10.2012).