Аннотації

Автор(и):
С.В. Иносов., О.В. Бондарчук
Дата публікації:

23.10.2012

Анотація (укр):

Методами комп'ютерного моделювання динаміки досліджується вплив перехресних зв'язків у об'єкті на стійкість і якість регулювання.

Анотація (рус):

Методами компьютерного моделирования динамики исследуется влияние перекрестных связей в объекте на устойчивость и качество регулирования.

Анотація (англ):

By computer simulation of the dynamics we study the effect of cross-linking in the object on the stability and control quality.

Література:

  1. Попович М.Г., Ковальчук О.В. Теорія автоматичного керування: підручник для ВУЗів. – К.: Либідь, 1997.
  2. Самоткін Б.Б. Курс лекцій з теорії автоматичного керування: – Житомир, ЖІТІ, 1997.
  3. Стеклов В.К. Проектування систем автоматичного керування: Навчальний посібник для ВУЗів, 1995.