Аннотації

Автор(и):
Ю.М. Тесля., П.В. Каюк., М.Л. Чернова., О.Ю.Чорний
Дата публікації:

28.01.2011

Анотація (укр):

Розглянуто науково-методичний базис створення рефлекторних експертних систем оцінки інвестиційних пропозицій в девелопменті та виконано вибір базової концепції досліджень, яка включає в себе понятійні категорії теорії несилової взаємодії. Запропоновано математичну модель оцінки і вибору рішень за інвестиційними пропозиціями, в основі якої лежить математичний апарат теорії несилової взаємодії.

Анотація (рус):

Рассмотрено научно-методический базис создания рефлекторных экспертных систем оценки инвестиционных предложений в девелопменте и выполнено выбор базовой концепции исследований, которая включает в себя понятийные категории теории несилового взаимодействия. Предложена математическая модель оценки и выбора решений по инвестиционным предложениям, в основе которой лежит математический аппарат теории несилового взаимодействия.

Анотація (англ):

It reviewed the scientific and methodological basis for the reflex expert systems evaluation of investment proposals in development establishment and it made the choice of basic research concept, which includes conceptual categories of non-forced interaction theory. A mathematical model of the evaluation and selection decisions for investment proposals is based on the mathematical mechanism of the non-forced interaction theory.

Література:

  1. D. Northcott, Capital Investment Decision-Making. – L.: The Dryden Press. 1997. – 175 c.
  2. W. V. Grembergen, Information Technology Evaluation Methods and Management. – E.: Idea Group Publishing. 2001. – 280 c.
  3. D. Allen, Economic evaluation of projects. – SC .: IChemE. 1991. – 193 c.
  4. J.W. Renkema, E.W. Berghout, Methodologies for information systems investment evaluation at the proposal stage. – E: Eindhoven. 1995. –205 c.
  5. Ю.М. Тесля, П.В. Каюк, М.Л. Чернова. Застосування рефлекторного підходу до побудови інтелектуальних систем оцінки інвестиційних пропозицій// Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини №73. Всеукраїнський збірник наукових праць. Київ: 2009. ­– С. 82-87.
  6. Ю.М. Тесля. Введение в интроформатику природы/Юрий Тесля// Монография. – К: Маклаут, 2010.  – 255 с.
  7. С.В. Білощицька, М.М.Олексієнко, О.М.Курілко, Ю.О.Остапчук, Застосування математичного апарату теорії несилової взаємодії до побудови систем підготовки прийняття рішень управлінні проектами// Управління розвитком складних систем №4. Науково-технічний збірник. Київ: 2011. – С.31-35.
  8. Искусственный интеллект: Кн.1.: Системы общения и экспертные системы: Справочник. / Под редакцией Э.В. Попова// – М.: Радио и связь, 1990. – 463 с.