Аннотації

Автор(и):
О.А. Тугай., Ю.А.Чуприна., О.В. Сліпенчук
Дата публікації:

28.01.2011

Анотація (укр):

Визначено передумови запровадження та проекти ОСУ будівельних фірм,що побудовані на засадах інжинірингу та девелопменту і адаптовані до євровимог.

Анотація (рус):

Определены предпосылки внедрения и проекты ОСУ строительных фирм, построены на принципах инжиниринга и девеломпету и адаптированы к евротребованиям.

Анотація (англ):

Defined conditions and implementation projects OSU construction companies that built on the principles of engineering and develompetu and adapted to еuro requirements.

Література:

  1. Тугай О.А. Новітні  суб’єкти організації будівельного виробництва: методологія, інформаційно-аналітична база, практика впровадження // Лагутін Г.В., Тугай О.А. Монографія.// К.: Вид-во Європейського
    ун – т у, 2006.-С.240.
  2. Тугай О.А. Новітні інформаційно-аналітичні моделі управління підготовкою будівництва на засадах девелопменту./ О.А. Тугай, Н.О.Борисова, Д.О. Приходько // Збірник наукових праць «Управління розвитком складних систем». – Київ: КНУБА, 2010.-Вип.1.-С.39-42.
  3. Млодецкий В.Р. Интеллектуальные качества организационных структур управлення //Науково - практичний журнал "Новини науки Придніпров'я" . Інженерні дисципліни, 2004.-№5.-С.20-26.
  4.  Млодецкий В.Р. Декомпозиция организационных структур управления. // Науково-практичний журнал "Новини науки Придніпров'я". Інженерні дис­ципліни, 2004.-№6.-С.49-54.