Аннотації

Автор(и):
Л.О. Левченко., О.П. Кілянчук ., С.А. Теренчук
Дата публікації:

28.01.2011

Анотація (укр):

Доведено необхідність розробки комплексного методичного підходу щодо оцінювання фінансового стану підприємств на основі застосування теорії нечіткої логіки. Розглянуто концептуальні основи моделювання фінансово-економічної діяльності підприємства та відповідного рівня ризику.

Анотація (рус):

Доказано необходимость разработки комплексного методического подхода к оценке финансового состояния предприятий на основе применения теории нечеткой логики.

Анотація (англ):

The need for a comprehensive methodological approach on assessing the financial condition of companies on the basis of the theory of fuzzy logic.

Література:

1. Баландін К. Антикризове управління: макро і макрорівень. 2007 - 279 с.

2. Давидов Г.В. Методика кількісної оцінки ризику банкрутства підприємств Г.В.Давидова, А.Ю. Бєліков. –СПб.: Управління ризиком. 1999. - № 3.-С. 13-20.

3.   Азарова Л. М. , Рузакова О.В. Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємств — Вінниця: ВНТУ, 2010. — 172 с.

4. Теренчук С.А. Моделі і методи оцінки ризиків в інвестиційних будівельних проектах в умовах невизначеності / С.А. Теренчук, Б.М. Єременко, Д.Б. Журибеда // Теорія і практика будівництва. Науково-технічний журнал –5, 2009. С. 49 - 53

5. Беллман Р. Принятие решений в расплывчатых условиях / Р.Беллман, Л.Заде – В кн.: Вопросы анализа и процедуры принятия решений. – М.: Мир, 1976. – 225 c.

6. Недосєкін А.О. Методологічні основи моделювання фінансової діяльності з використанням нечітко-множинних описів: дис…. док-ра  екон. наук. ---СПб.: СПбГУЕФ 2004. – 503 с.

7. Малышев Н.Г. Нечеткие модели для экспертных систем в САПР / Н.Г.Малышев, Л.С.Берштейн,
 А.В.   Боженюк. – М.: Энергоатомиздат, 1991.– 230 с.

8.   Задачи нечеткого математического программирования [электронный ресурс].   режим доступа: iasa. org. Ua / iso ? lang=eng&ch=9&sub=3