Аннотації

Автор(и):
Є.В. Бородавка
Дата публікації:

27.09.2013

Анотація (укр):

Розглянуто елементи будівельного об'єкта та їх моделі подання на кожному етапі його життєвого циклу. Визначено базові геометричні примітиви для моделювання кожного елемента, а також розглянуто основні атрибути, що їх описують.

Анотація (рус):

Рассматриваются элементы строительного объекта и их модели представления на каждом этапе его жизненного цикла. Определяются базовые геометрические примитивы для моделирования каждого элемента, а также рассматриваются основные атрибуты, которые описывают.

Анотація (англ):

We consider the elements of building object models and their representation at every stage of its life cycle. Identify basic geometric primitives to model each element, and discusses the main attributes that describe them.

Література:

 1. Городецький О.С. Засоби підтримки процесу проектування будівель і споруд з використанням уніфікованої цифрової моделі об'єкта / О.С. Городецький, Є.В. Бородавка // Будівництво України, 2007. – №4.
  – С. 36–39.
 2. Демченко В.В. Формальний опис і практичне використання уніфікованої цифрової моделі об'єкта будівництва / В.В. Демченко, Є.В. Бородавка // Східноєвропейський журнал передових технологій, 2007.
  – №2/2(26). – С. 64–69.
 3. Borodavka Y.V. Product lifecycle management in construction / Y.V. Borodavka, S.L. Pechenov // Східноєвропейський журнал передових технологій, 2010.
  – №6/3(48). – С. 31–34.
 4. Бородавка Є.В. Модель розширюваної системи автоматизації життєвого циклу будівельного об'єкта / Є.В. Бородавка // Управління розвитком складних систем, 2010. - №4. - С. 69–71.
 5. Бородавка Є.В. Способи подання моделі будівельного об'єкта / Є.В. Бородавка // Управління розвитком складних систем, 2011. - №8. - С. 101–107.
 6. Бородавка Є.В. Узагальнена класифікація типових будівельних елементів / Є.В. Бородавка // Управління розвитком складних систем, 2012. - №12.
  - С. 144–149.