Аннотації

Автор(и):
О.В. Веренич., Т.П. Подчасова
Дата публікації:

31.05.2012

Анотація (укр):

Проаналізовано перспективність ієрархічного підходу при реалізації сучасних інформаційних технологій управління учбовим процесом. Велику увагу приділено проблемам міжрівневої координації у ієрархічних структурах управління навчальним процесом.

Анотація (рус):

Проанализирована перспективность иерархического подхода при реализации современных информационных технологий управления учебным процессом. Существенное внимание уделено проблемам межуровневой координации в иерархических структурах управления учебным процессом.

Анотація (англ):

Analyzed promising hierarchical approach in the implementation of modern information technology management educational process. Particular attention is paid to problems of coordination mizhrivnevoyi hierarchical management structures educational process.

Література:

1. Глушков В. М. Основы безбумажной информатики.

 . – М. Наука, 1982. – 415с.

2. Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых систем.- М.: Мир, 1973, .-344с.

3. Подчасова Т.П., Лагода А.П., Рудницкий В.Ф. Управление в иерархических производственных структура.-  К.: Наукова думка, 1989 .- 184 с.