Редколегія збірника

 

Відомості про членів редколегії

науково-технічного збірника «Управління розвитком складних систем»

Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА)

 

№ пп.

Прізвище, імя, по-батькові

Основне місце роботи, посада

Науковий ступінь, вчене звання

1

Лізунов Петро Петрович,

відповідальний редактор

КНУБА, завідувач кафедри основ інформатики

Доктор технічних наук, професор

2

Бушуєв Сергій Дмитрович,

заступник відповідального редактора

КНУБА, завідувач кафедри управління проектами

Доктор технічних наук, професор

3

Білощицький Андрій Олександрович,

відповідальний секретар

КНУБА, професор кафедри інформаційних технологій

Доктор технічних наук

Міжнародні члени редколегії

4

Бабаєв Ігбал Аліджан Огли

засновник і президент AzPMA, перший асесор IPMA, Азербайджан

доктор технічних наук

5

Бурков Володимир Миколайович

академік РАПН, Голова правління СОВНЕТ, Перший асесор IPMA, Росія

доктор технічних наук, професор

6

Ганс Кнопфель

компанія Розенталь і партнери Цюріх, Швейцарія

доктор технічних наук, професор

7

Елмаз Чітін

завідувач кафедри управління проектами та інформаційних технологій, університету м. Анкара, Туреччина

доктор технічних наук, професор

8

Йовановіч Петар

засновник і президент UPMA, Сербія

доктор технічних наук, професор

9

Казієва Раіса Карімовна

Алматинський економічний університет, Казахстан

доктор економічних наук, професор

10

Лин Крауфорд

Сіднейський технологічний університет, Сідней, Австралія

доктор технічних наук, професор

11

Младен Радуйкович

президент IPMA, Будівельний університет м. Загреб, Хорватія

доктор технічних наук, професор

12

Мягенька Галина Степанівна

ТОО технології управління проектами, Алмати, Казахстан

доктор фізико-математичних наук, професор

13

Нєізвєстний Сергій Іванович

Російська асоціація управління проектами, СОВНЕТ, Росія

доктор технічних наук

14

Перер Ройш

директор магістерської програми Euro MPM, Університет прикладних досліджень м. Дортмунд, Німеччина

доктор технічних наук, професор

15

Танака Хіроші

засновник і президент JPMF, член оргкомітету GPMF, член AIPM (Австралія), СОВНЕТ, PMCC, PMP, Японія

 

доктор технічних наук, професор

Члени редколегії України

16

Гогунський Віктор Дмитрович

завідувач кафедри управління системами безпеки життєдіяльності Одеського національного політехнічного університету

доктор технічних наук, професор

17

Дмитрієв Микола Миколайович

перший проректор Національного транспортного університету, Київ

доктор технічних наук, професор

18

Кононенко Ігор Володимирович

завідувач кафедри стратегічного управління Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

доктор технічних наук, професор

19

Подчасова Тетяна Павлівна

професор кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем Київського національного торговельно-економічного університету

доктор технічних наук, професор

20

Рибак Анатолій Іванович

завідувач кафедри управління проектами Міжнародного гуманітарного університету, Одеса

доктор технічних наук, професор

21

Руденко Сергій Васильович

проректор Національного морського університету, Одеса

доктор технічних наук, професор

22

Саченко Анатолій Олексійович

завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем та управління Тернопільського національного економічного університету

доктор технічних наук, професор

23

Слободян Ярослав Омелянович

завідувач кафедри мережних технологій Національного університету «Києво-Могилянська академія», Київ

доктор технічних наук, професор

24

Тесля Юрій Миколайович

декан факультету інформаційних технологій Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

доктор технічних наук, професор

25

Чернов Сергій Костянтинович

завідувач кафедри управління проектами Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, Миколаїв

 

доктор технічних наук, професор

26

Чумаченко Ігор Володимирович

завідувач кафедри управління проектами Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, Харків

 

доктор технічних наук, професор

Члени редколегії засновника

27

Бушуєва Наталія Сергіївна

професор кафедри управління проектами Київського національного університету будівництва і архітектури

доктор технічних наук, професор

28

Лященко Анатолій Антонович

професор кафедри геоінформатики і фотограмметрії Київського національного університету будівництва і архітектури

доктор технічних наук, професор

29

Міхайленко Віктор Мефодійович

завідувач кафедри інформаційних технологій проектування та прикладної математики Київського національного університету будівництва і архітектури

доктор технічних наук, професор

30

Плоский Віталій Олексійович

проректор з наукової роботи та міжнародних зв`язків, завідувач кафедри архітектурних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури

доктор технічних наук, професор

31

Поколенко Вадим Олегович

професор кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури

доктор технічних наук, професор

32

Скіданов Володимир Михайлович

завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів Київського національного університету будівництва і архітектури

доктор технічних наук, професор

33

Цюцюра Світлана Володимирівна

завідувач кафедри інформаційних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури

доктор технічних наук, професор

34

Яковенко Валерій Борисович

професор кафедри машин і обладнання технологічних процесів Київського національного університету будівництва і архітектури

доктор технічних наук, професор

 

 

Проректор з наукової роботи
     та міжнародних зв’язків                                                                                                                                                                                                           В.О. Плоский

 

Украинский