12

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУР НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗАСОБАМИ МОВИ UML (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ АКАДЕМІЇ)

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ КАЛІГРАФІЧНОГО ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА САМОСТІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ

Страницы