19

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ГАЛУЗЕВОЇ ТЕОРІЇ «ГЕОМЕТРИЧНА ЕКОНОМЕТРИКА» ЩОДО ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРЕЗ ТРАНСФОРМАЦІЮ МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСОВОГО ІНВЕСТУВАННЯ

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ОРЕНДНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РЕСТАВРАЦІЇ ЯК СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ'ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

СЕМАНТИЧНО-СІТЬОВІ МОДЕЛІ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ОЦІНКИ ТА ВИБОРУ АЛЬТЕРНАТИВ ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВАЖЕЛІВ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Страницы