32

МОДЕЛІ ЦІЛЬОВОГО ВИБОРУ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ ІНДИКАТОРІВ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ЕТИМОЛОГІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ СИСТЕМ ДІАГНОСТИКИ

ЗАСТОСУВАННЯ ВSС-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОПЕРАЦІЙ ПІДРЯДНОГО ПІДПРИЄМСТВА В ПРОЕКТАХ РЕІНЖИНІРИНГУ

Страницы