5

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ДВОШАРОВОГО ПЕРСЕПТРОНУ ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ АНОМАЛЬНИХ ВЕЛИЧИН ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ

Використання дискретного вейвлет-перетворення для визначення частотно-часових параметрів експлуатаційного навантаження Web-серверу системи дистанційного навчання

Страницы