ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ НА РОЗГЛЯД НАУКОВИХ ПРАЦЬ

При подачі наукової праці до редколегії збірника «Управління розвитком складних систем» необхідно додавати оригінали супровідних документів, а саме:

 

1.  авторський договір;

2.  експертний висновок (обов’язково завірений печаткою);

3.  витяг з протоколу засідання кафедри або відділу (завізований завідувачем кафедри або начальником відділу).

Надсилати на адресу редколегії збірника: просп. Повітрофлотський, 31, Київ-37, Україна, 03680, з поміткою «Головному редактору наукового збірника “Управління розвитком складних систем” Лізунову Петру Петровичу».

Автор(и) повинні зробити посилання в літературі статті, що подається, на статті збірника наукових праць «Управління розвитком складних систем»!

Украинский