МОДЕЛЬ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЦІННОСТЕЙ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙ ЗА УМОВ ТУРБУЛЕНТНОСТІ ОТОЧЕННЯ

Заголовок (російською): 
МОДЕЛЬ ГАРМОНИЗАЦИИ ЦЕННОСТЕЙ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ОКРУЖЕНИЯ
Заголовок (англійською): 
HARMONIZATION MODELS PROPERTY DEVE LOPMENT PROGRAMME IN TURBULENCE ENVIRONMENT
Автор(и): 
С.Д. Бушуев., Н.С. Бушуева., Р.Ф. Ярошенко
Ключові слова (рус): 
заинтересованные стороны, ценность, индекс гармонизации ценности
Анотація (укр): 
Розглянуто процеси, що формують систему управління цінністю у розвитку організацій. аналізуються моделі створення доданої цінності в програмах розвитку організацій. Представлено математичну модель гармонізації цінностей програм розвитку на прикладі фінансової установи.
Анотація (рус): 
Рассмотрены процессы, формирующие систему управления ценностью в развитии организаций. Анализируются модели создания добавленной ценности в программах развития организаций. Представлена математическая модель гармонизации ценностей программ развития на примере финансового учреждения.
Анотація (англ): 
The processes that form the control system value to the organization. Analyzes the model of creating added value in the programs of the organization. A mathematical model of the harmonization of values development programs as an example of a financial institution.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 10, 2012
Мова статті: 
Русский
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
31 Май 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев
Литература: 

1. Руководство по управлению инновационными проектами и программами. Р2М. Том 1, Версия 1.2 / пер. с англ. под ред. проф. С.Д. Бушуева.-К.: Наук. світ, 2009.-173 с.

2. Ярошенко Ф.А Руководство инновационными проектами и программами на основе системы знаний Р2М: монография./ Ф.А.Ярошенко, С.Д.Бушуев, Х.Танака. – К.: Саммит-Книга, 2012. – 272 с.

3. Азаров Н.Я. Инновационные механизмы управления программами развития / Н.Я. Азаров, Ф.А.Ярошенко, С.Д.Бушуев. - К.: Саммит Книга, 2011.-564с.

4. Бушуев С.Д. Креативные технологии в управлении проектами и программами /С.Д. Бушуев,
Н.С. Бушуева, И.А Бабаев и др. – К:. Саммит книга, 2010, -768с.