ІЄРАРХІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ

Заголовок (російською): 
ИЕРАРХИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ
Заголовок (англійською): 
HIERARCHICAL INFORMATION TECHNOLOGY IN MANAGEMENT OF EDUCATIONAL PROCESS
Автор(и): 
О.В. Веренич., Т.П. Подчасова
Ключові слова (укр): 
ієрархічний підхід, багаторівнева система, міжрівнева координація
Анотація (укр): 
Проаналізовано перспективність ієрархічного підходу при реалізації сучасних інформаційних технологій управління учбовим процесом. Велику увагу приділено проблемам міжрівневої координації у ієрархічних структурах управління навчальним процесом.
Анотація (рус): 
Проанализирована перспективность иерархического подхода при реализации современных информационных технологий управления учебным процессом. Существенное внимание уделено проблемам межуровневой координации в иерархических структурах управления учебным процессом.
Анотація (англ): 
Analyzed promising hierarchical approach in the implementation of modern information technology management educational process. Particular attention is paid to problems of coordination mizhrivnevoyi hierarchical management structures educational process.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 10, 2012
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
31 Май 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ; Київський національний торговельно-економічний університет, Київ
Литература: 

1. Глушков В. М. Основы безбумажной информатики.

 . – М. Наука, 1982. – 415с.

2. Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых систем.- М.: Мир, 1973, .-344с.

3. Подчасова Т.П., Лагода А.П., Рудницкий В.Ф. Управление в иерархических производственных структура.-  К.: Наукова думка, 1989 .- 184 с.