МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВІ ПІДХОДУ НЕЧІТКОГО ВІДНОШЕННЯ ПЕРЕВАГИ

Заголовок (російською): 
МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВЕ ПОДХОДА НЕЧЕТКОГО ОТНОШЕНИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Заголовок (англійською): 
PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGY BASED ON THE APPROACH OF FUZZY PREFERENCE RELATION
Автор(и): 
Н.П. Крап., В.М. Юзевич
Ключові слова (укр): 
управління проектами, проект, туристичні потоки, нечітке відношення, перевага
Анотація (укр): 
Запропоновано використовувати для управління проектами метод нечіткого відношення переваги. Цей метод пропонується впроваджувати у сфері туристичних послуг.
Анотація (рус): 
Предложено использовать для управления проектами метод нечеткого отношения. Этот метод предлагается внедрять в сфере туристических услуг.
Анотація (англ): 
A use for project management method fuzzy preference relations. Appropriate methods proposed to introduce in the field of tourism services.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 10, 2012
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
31 Май 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Львівський інститут економіки і туризму, Львів; Фізико-механічний інститут НАН України, Львів
Литература: 
  1. Борисов А. Н. Принятие решений на основе нечётких моделей: Примеры использования /
    А. Н. Борисов. – Рига: Зинатне, 1990. – 184 с.
  2. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение для принятия приближённых решений /
    Л. Заде. - М.: Мир, 1976. – 165 с.
  3. Статистичний щорічник Львівської області за 2009 рік / М - во статистики України, Львів. обл. управл. статистики. – Львів, 2009. – 337 с.