МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПРОЕКТАХ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Заголовок (російською): 
МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Заголовок (англійською): 
MODEL INFORMATION INTERACTIONIN PROJECTS REGIONAL DEVELOPMENT
Автор(и): 
І. А. Осауленко
Ключові слова (укр): 
інформаційна взаємодія, проекти розвитку, модель «потрійної спіралі», стратегічні карти, і нформовані соціальні утворення .
Анотація (укр): 
Проаналізовано існуючі концепції взаємодії різних суб’єктів у процесі планування проектів регіонального розвитку та створено кількісну моделі взаємодії в системі «держава – бізнес - менеджмент».
Анотація (рус): 
Посвящена анализу существующих концепций взаимодействия различных субъектов в процессе планирования проектов регионального развития и созданию количественной модели взаимодействия в системе «государство - бизнес - менеджмент».
Анотація (англ): 
Devoted to the analysis of existing concepts of interaction between different actors in the planning of regional development projects and the establishment of a quantitative model of interaction in the system "state - business - Management".
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 10, 2012
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
31 Май 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси
Литература: 

Список літератури

1. Матвеев А. А. Модели и методы управления портфелями проектов / А. А. Матвеев, Д. А. Новиков, А. В. Цветков. – М. : ПМСОФТ, 2005. – 206 с.

2. Дежина И. Г. Государство, наука и бизнес в инновационной системе России / И. Г. Дежина, В. В. Киселева. – М.: ИЭПП, 2008. – 227 с.

3. Соловйов В. П. Інноваційний розвиток регіонів: питання теорії та практики / В. П. Соловйов, Г. І. Кореняко, В. М. Головатюк. – К.: Фенікс, 2008. – 224 с.

4. Тесля Ю. Н. Несиловое взаимодействие / Ю. Н. Тесля. – К.: Кондор, 2005. – 196 с.

5. Каплан Р. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в  материальные результаты / Р. Каплан, П. Нортон. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 512 с.

6. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации / И. Адизес. – СПб.: Питер, 2007.