СИСТЕМА «ПОДІЛЮВАНИХ ЦІННОСТЕЙ» ЯК ІНТЕРГРАТОР ПРОЕКТНОЇ СПІЛЬНОТИ

Заголовок (російською): 
СИСТЕМА «РАЗДЕЛЯЕМЫХ ЦЕННОСТЕЙ» КАК ИНТЕГРАТОР ПРОЕКТНОГО СООБЩЕСТВА
Заголовок (англійською): 
SYSTEM "SHARED VALUES " AS A COMMUNITY PROJECT INTERGRATOR
Автор(и): 
Н.П. Ярошенко
Ключові слова (рус): 
разделяемые ценности, ядро ценности, взвешенный индекс гармонизации ценности
Анотація (укр): 
Розглянуто модель «поділюваних цінностей» зацікавлених сторін проектів та програм розвитку як системного інтегратора. Аналізуються моделі створення доданої цінності в програмах розвитку організацій. Представлено математичну модель розвитку ядра цінностей спільноти проекту розвитку організації.
Анотація (рус): 
Рассмотривается модель разделяемой ценности заинтересованных сторон проектов и программ развития как системного интегратора. Анализируются модели создания добавленной ценности в программах развития организаций. Представлена математическая модель развития ядра ценностей сообщества проекта развития организации.
Анотація (англ): 
Consider the model of the shared values of the stakeholders of projects and programs as a system integrator. Analyzes the model of creating added value in the programs of the organization. A mathematical model of the core values of the community development projects of the organization.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 10, 2012
Мова статті: 
Русский
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
31 Май 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев
Литература: 

1. Руководство по управлению инновационными проектами и программами. Р2М. – Том 1, Версия 1.2 / Пер. с англ. под ред. проф. С.Д. Бушуева. – К.: Наук. світ, 2009. – 173 с.

2. Ярошенко Ф.А Руководство инновационными проектами и программами на основе системы знаний Р2М: Монография.// Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д., Танака Х. – К.:Саммит-Книга, 2012. – 272 с.

3. Азаров Н.Я., Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д. Инновационные механизмы управления программами развития. – К.: Саммит Книга, 2011. – 564 с.