ФОРМУВАННЯ ЯДРА ЦІННОСТЕЙ В ПРОГРАМАХ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Заголовок (російською): 
ФОРМИРОВАНИЕ ЯДРА ЦЕННОСТЕЙ В ПРОГРАММАХ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Заголовок (англійською): 
CORE VALUES FORMATION IN DEVELOPMENT PROGRAM OF FINANCIAL INSTITUTIONS
Автор(и): 
Р.Ф. Ярошенко., Т.А. Ярошенко
Ключові слова (рус): 
заинтересованные стороны, ценность, ядро ценно сти, взвешенный индекс гармонизации ценности
Анотація (укр): 
Розглянуто моделі формування та розвитку ядра цінностей фінансових організацій для її стійкого функціонування на конкурентних ринках. Аналізуються моделі створення доданої цінності в програмах розвитку організацій. Представлено математичну модель розвитку ядра цінностей організації на прикладі фінансової установи.
Анотація (рус): 
Рассмотрены модели формирования и развития ядра ценностей финансовых организаций для ее устойчивого функционирования на конкурентных рынках. Анализируются модели создания добавленной ценности в программах развития организаций. Представлена математическая модель развития ядра ценностей организации на примере финансового учреждения.
Анотація (англ): 
The models of the formation and development of the core values of financial institutions for the stable functioning of a competitive market. Analyzes the model of creating added value in the programs of the organization. A mathematical model of the core values of the organization as an example of a financial institution.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 10, 2012
Мова статті: 
Русский
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
31 Май 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев
Литература: 

1. Руководство по управлению инновационными проектами и программами. Р2М. Том 1, Версия 1.2 / Пер. с англ. под ред. проф. С.Д. Бушуева. – К.: Наук. світ, 2009. 173 с.

2. Ярошенко Ф.А Руководство инновационными проектами и программами на основе системы знаний Р2М: Монография.// Ф.А. Ярошенко, С.Д. Бушуев, Х. Танака. – К.: «Саммит-Книга», 2012. – 272 с.

3. Азаров Н.Я. Инновационные механизмы управления программами развития./Н.Я. Азаров,
Ф.А. Ярошенко, С.Д. Бушуев. - К.: Саммит Книга 2011, 564 с.

4. Бушуев С.Д. Креативные технологии в управлении проектами и программами. /С.Д. Бушуев,
Н.С. Бушуева, И.А Бабаев и др. – К:. Саммит книга, 2010, -768с.