ФОРМУВАННЯ ІЄРАРХІЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ОБ’ЄКТІВ І ПРОЦЕСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ОНТОЛОГІЙ ПРЕДМЕТНИХ ОБЛАСТЕЙ

Заголовок (російською): 
ФОРМИРОВАНИЕ ИЕРАРХИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ОБЬЕКТОВ И ПРОЦЕССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОНТОЛОГИЙ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ
Заголовок (англійською): 
OF INFORMATION HIERARCHICAL OBJECT MODEL AND PROCESSES WITH THE USE OF ONTOLOGIES OBJECT REGIONS
Автор(и): 
В.Б. Задоров., В.В. Демченко., В.Т. Шпирний., І.В. Бондаренко
Ключові слова (укр): 
інтероперабельність, застосування ієрархічних інформаційних моделей об’єктів та процесів в КІС будівництва, таксономічні і мереологічні ієрархії знань та даних, тезаурус - ієрархічно організована сукупність концептів ( термінів ), алгоритм класифікаційного уточнення і мереологічно - структурної деталізації об’єктів і процесів
Анотація (укр): 
Запропоновано одну концепцію побудови ієрархічних інформаційних моделей об’єктів і процесів з використанням онтологій функціональних предметних областей інвестиційно-будівельного комплексу з метою підвищення рівня інтероперабельності сучасних комп’ютерних інформаційних систем (КІС), що застосовуються в життєвому циклі будівель та споруд.
Анотація (рус): 
Предложена одна концепция построения иерархических информационных моделей обьектов и процессов с использованием онтологий функциональных предметных областей инвестиционно-строительного комплекса с целью повышения уровня интероперабельности современных компьютерных информационных систем, которые применяются в жизненном цикле зданий и сооружений.
Анотація (англ): 
One conception of construction of hierarchical informative models of objects and processes offers with the use of functional subject domains of investment-building complex with the purpose of increase of level of interoperability of the modern computer informative systems that are used in the vital loop of building and building.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 10, 2012
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
31 Май 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології управління
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Артемьева И.Л. Интеграция онтологий, знаний и программных систем для сложно структурированной предметной области. Труды Четвертой международной конференции «Параллельные вычисления и задачи управления». Москва, 27-29 октября 2008, 1161-1170 с. 
 2. Брюхов Д.О., Интероперабельные информационные системы: архитектуры и технологии. /  Брюхов Д.О., Задорожный В.И., Калиниченко Л.А., Курошев М.Ю., Шумилов С.С. // СУБД. Москва, 1995, №4. – С.86-113.
 3. Гаврилова Т.А.,  Базы знаний интеллектуальных систем / Т.А. Гаврилова, В.Ф. Хорошевский, Учебник для вузов. – СПб: Изд-во “Питер”, 2000.
 4. Гладун А.Я., Рогушина Ю.В. Основи методології формування тезаурусів з використанням онтологічного та мереологічного аналізу // Штучний інтелект, №4, 2008. – 53 с.
 5. Задоров В.Б. Про один підхід до створення технології попереднього системного проектування КІС підприємств // Управління розвитком складних систем.  – 2010. – Вип. 01. – С. 56 – 83.
 6. Задоров В.Б. К развитию концепции «конфигураторов» для построения архитектуры информационных технологий организационных антропогенных систем / В.Б. Задоров, О.О. Васильєв // Управління розвитком складних систем.  – 2011. – Вип. 06. – С. 107 – 116.
 7. Кеберле Н.Г. Огляд сучасних систем інтеграції неоднорідних баз даних і знань.  Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. – 2002. – Вип.4 . Львів , С 163 -172
 8. Лычкина Н.Н. "Интегрированный многофункциональный комплекс имитационных моделей для стратегического и тактического управления деятельностью предприятий", – М.:МГУ, 2010
 9. Межуев В.И. Использование онтологий как моделей предметных областей / В.И. Межуев //«Искусственный интеллект» № 4, 2009
 10. Палагін О.В., Розвиток та порівняльні характеристики логіко-онтологічних формальних теорій / О.В. Палагін, М.Г. Петренко, А.В. Михайлюк /- К.: Математичні  машини і системи, 2007, № 23.
 11. Рубашкин В.Ш. Представление и анализ смысла в интеллектуальных информационных системах. – М.: Наука. Гл.ред.физ-мат.лит.,1989. – 192 с.
 12. Соловьев В.Д., Добров Б.В., Иванов В.В. Онтологии и тезаурусы. – Казань, 2006.-157 с.
 13. Соломоник А.М. Синтаксис в знаковых системах. Язык науки. – Минск: МЕТ, 2007. – С 207 – 245.
 14. Sheth A.P. Changing Focus on Interoperability in Information Systems: from System,  Syntax, Structure to Semantics. In: Interoperating Geographic Information Systems. Goodchild M.F., Egenhofer M.J., Fegeas R. and Kottman C.A. (eds.). Kluver. 1998.