ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ШВИДКОДІЇ WEB - ДОДАТКІВ

Заголовок (російською): 
ИССЛЕДОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ WEB - ПРИЛОЖЕНИЙ
Заголовок (англійською): 
RESEARCH AND OPTIMIZATION PERFORMANCE WEB - APPLICATIONS
Автор(и): 
Є.Ю. Катаєва., В .Ю. Шадхін., О.Л. Котінов., І. А. Литвиненко
Ключові слова (укр): 
Метод MVC, Cod eIgniter, розробка web - додатків
Анотація (укр): 
Розглянуто платформу CodeIgniter 2.1.0 для розробки Web-додатків. Наведено приклад створення Web-додатка на основі MVC моделі. Для створення додатків використовується середовище Aptana, web-сервер Apache, операційна система Linux Ubuntu 11.10 та мова програмування PHP.
Анотація (рус): 
Рассмотрена платформа CodeIgniter 2.1.0 для разработки Web-приложений. Приведен пример создания Web-приложения на основе MVC-модели. Для создания приложений используется среда Aptana, web-сервер Apache, операционная система Linux Ubuntu 11.10 и язык программирования PHP.
Анотація (англ): 
Considered CodeIgniter 2.1.0 platform for developing Web-based applications. An example of the creation of Web-based applications based on MVC model. To create the application environment used Aptana, web-server Apache, the operating system Linux Ubuntu 11.10 and the programming language PHP.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 10, 2012
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
31 Май 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології проектування
Університет автора: 
Київський національний університет технологій та дизайну, Київ
Литература: 
  1. David Upton CodeIgniter  for Rapid PHP Application Development. Packt Publishing, 2007. - 320с.
  2. David Golding Beginning CackePHP: From Novice to Professional. APress, 2008. - 319c.
  3. Thomas Myer Professional CodeIgniter. Wrox, 2008. - 307c.
  4. http://codeigniter.com/
  5. http://code-igniter.ru