ОПИС ЛІНІЙНИХ ПРОСТОРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМБІНАТОРНИХ КОНФІГУРАЦІЙ

Заголовок (російською): 
ОПИСАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ПРОСТРАНСТВ С ПОМОЩЬЮ КОМБИНАТОРНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ
Заголовок (англійською): 
DESCRIPTION LINEAR SPACE USING COMBINATORIAL CONFIGURATIONS
Автор(и): 
Л.І. Турчанінова., І.В. Давидов
Ключові слова (укр): 
розмірність простору, куб, гіперкуб, тетраедр, тесеракт, трикутник Паскаля, біноміальні коефіцієнти
Анотація (укр): 
Запропоновано оригінальний підхід до застосування біноміальних коефіцієнтів трикутника Паскаля з точки зору просторової геометрії. Елементи трикутника Паскаля розглядають як параметри розмірності лінійних просторів. Розроблено алгоритм формування квадрата і трикутника в просторах різних розмірностей. Запропонована формула зв'язку між параметрами цих фігур в лінійних просторах різних розмірностей і біноміальними коефіцієнтами.
Анотація (рус): 
Предложен оригинальный подход к применению биномиальных коэффициентов треугольника Паскаля с точки зрения пространственной геометрии. Элементы треугольника Паскаля рассматривают как параметры размерности линейных пространств. Разработан алгоритм формирования квадрата и треугольника в пространствах различных размерностей. Предложена формула связи между параметрами этих фигур в линейных пространствах различных размерностей и биномиальными коэффициентами.
Анотація (англ): 
An original approach to the use of binomial coefficients of Pascal's triangle in terms of spatial geometry. Elements of Pascal's triangle are considered as parameters dimensional linear spaces. An algorithm for forming a square and a triangle in spaces of different dimensions. The proposed formula for the relationship between the parameters of these figures in linear spaces of different dimensions and binomial coefficients.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 10, 2012
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
31 Май 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології в економіці
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1. Гельфанд И.М., Глаголева Е.Г., Кириллов А.А. Метод координат. –М.: Наука, 1968.- 80 с.

         2. Ежов И.И., Скороход А.В., Ядренко М.И. Элементы комбинаторики. – М.: Наука, 1977. – 80 с.

         3. Дж. Риордан Введение в комбинаторный аналіз. – М.: Изд-во иностранной литературы , 1963.- 28 с.