ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА КАНАЛЬНОМУ ТА МЕРЕЖНОМУ РІВНЯХ МОДЕЛІ OSI

Заголовок (російською): 
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА КАНАЛЬНОМ И СЕТЕВОМ УРОВНЯХ МОДЕЛИ OSI
Заголовок (англійською): 
SECURITY ISSUES LAN ON CHANNEL AND NETWORK LAYER OF THE OSI MODEL
Автор(и): 
Т.О.Приходько
Ключові слова (укр): 
аналіз мережного трафіку, системи виявлення вторгнень (СВВ) - IDS (Intrusion Detection System), протоколи канального рівня, прослуховування (sniffing), комутовані мережі, стек TCP/IP, Denial of Service – відмова в обслуговуванні
Анотація (укр): 
Розглянуто проблеми пов’язані з безпекою мереж на канальному та мережному рівнях моделі OSI. Проаналізовано різні типи атак на локальні комп’ютерні мережі, а також сучасні методи їх виявлення та попередження. Запропоновано найбільш перспективні напрямки розвитку систем виявлення вторгнень.
Анотація (рус): 
Рассмотрены проблемы связанные с безопасностью сетей на канальном и сетевом уровнях модели OSI. Проанализированы различные типы атак на локальные компьютерные сети, а также современные методы их выявления и предупреждения. Предложено наиболее перспективные направления развития систем обнаружения вторжений.
Анотація (англ): 
The problems associated with network security at the data link and network layer model OSI. Pproanalizovano different types of attacks on LANs as well as modern methods of detection and prevention. A most promising areas of intrusion detection system.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 11, 2012
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
31 Май 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Донецький національний технічний університет, Донецьк
Литература: 
  1. Біячуєв Т.А. Безпека корпоративних мереж. / під ред. Л.Г.Осовецкого – СПб: СПб ГУ ІТМО, 2004.- 161 с.
  2. Аграновский А.В, Хади Р.А."Системы обнаружения компьютерных угроз" http://www.nestor.minsk.by/sr/ 2008/05/ sr80513.html
  3. Анализ угроз сетевой безопасности http://ypn.ru/138/analysis-of-threats-to-network-security/
  4. MEDIA ACCESS CONTROL (MAC) BRIDGES ANSI/IEEE Std 802.1D, 1998 Edition
  5. Артемьев О.К. Мяснянкин В.В. Введение в недокументированное применение протокола Spanning Tree.
  6. "Експерти дискутують про сьогодення і майбутнє систем виявлення атак" Річард Пауер, переклад Олексія Лукацкого. Опубліковано:  21.11.02  Computer Security Journal vol. XIV, #1 2. Лапоніна О.Р . Intrusion Detection Systems (IDS). 2006г. Електронний ресурс. Сторінка доступу: http://citforum.ru/security/internet/firewalls_ids/2.shtml
  7. Абрамов Е.С. Построение адаптивной системы информационной  безопасности // «Известия ЮФУ. Технические науки».  Тематический выпуск «Информационная  безопасность».  -  Таганрог:  Изд-во  ТТИ ЮФУ, 2011. - №12 (125). - С. 99-109.
  8. Половко И.Ю. Методы тестирования эффективности сетевых СОА // «Известия ЮФУ. Технические науки».  Тематический выпуск «Информационная  безопасность».  -  Таганрог:  Изд-во  ТТИ ЮФУ, 2009. - №11 (100). - С. 110-116.