ОПТИМІЗАЦІЯ АКАДЕМІЧНИХ РЕСУРСІВ ВНЗ ЧЕРЕЗ П’ЯТИСЕКТОРНУ ВИРОБНИЧУ ЕТАЛОННУ, ІЄРАРХІЧНУ ДЕКОМПОЗИЦІЮ РЕСУРСНОГО СЕРЕДОВИЩА

Заголовок (російською): 
ОПТИМИЗАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ВУЗОВ ЧЕРЕЗ ПЬЯТИСЕКТОРНУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЭТАЛОННУЮ, ИЕРАРХИЧЕСКУЮ ДЕКОМПОЗИЦИЮ РЕСУРСНОЙ СРЕДЫ
Заголовок (англійською): 
UNIVERSITY ACADEMIC RESOURCE OPTIMIZATION THROUGH PYATISEKTORNU PRODUCTION STANDARDS, HIERARCHICAL DECOMPOSITION OF RESOURCE ENVIRONMENT
Автор(и): 
В.І. Жованик
Ключові слова (укр): 
функціональні середовища, оптимальне управління, п’ятисекторна виробнича, еталонна, ієрархічна декомпозиція
Анотація (укр): 
Запропоновано процес формування інтегрованого управління через основні види ресурсів ВНЗ задіяних в проектному циклі, інструментарієм якого є економічний моніторинг і процес моделювання ресурсів, при якому передбачається використання оптимального методу управління ВНЗ.
Анотація (рус): 
Предложен процесс формирования интегрированного управления через основные виды ресурсов вузов задействованных в проектном цикле, инструментарием которого является экономический мониторинг и процесс моделирования ресурсов, при котором предполагается использование оптимального метода управления вузом.
Анотація (англ): 
Proposed the formation of an integrated management of resources through the main types of universities involved in the project cycle, the tools that are cost monitoring and modeling process resource that assumes the use of best management practices of the university.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 11, 2012
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
31 Май 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології управління
Університет автора: 
Європейський університет ( Миколаївська філія), Миколаїв
Литература: 

1. Архипов А., Городецький А., Михайлов Б. «Экономическая безопасность: оценка, проблемы, способы обеспечения» //Вопросы экономики, 1994 - №12.

2. Бабенко Н. И., Бабичев С.А. Информационно-аналитическая система управления учебным процессом высшего учебного заведения // Материалы всеукраинской научно-методической конференции «Проблеми та зміст фундаментальної освіти сучасного інженера». – Харків: НТУ «ХПІ», 2004. – С. 58-60.

3. Бабенко Н. И., Бабичев С. А., Яблуновская Ю. А. Информационная система поддержки принятия решений при управлении учебным заведением //Материалы международной научной конференции «Интеллектуальные системы принятия решений и прикладные аспекты информационных технологий». – Евпатория, 2005. – С. 36-39. 

4. Берман М. А., Семенов Л. К., Сулицкий В. Н. Математические модели и планирование образования. – М: Наука, 1972. – 110 с.

5. Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых систем.- М. Мир: 1985.-344 с.