ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ САПР ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ БУДІВЕЛЬ

Заголовок (російською): 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ САПР ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ
Заголовок (англійською): 
USING MODERN TECHNOLOGY CAD DESIGN FOR ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
Автор(и): 
Х.М. Гоц
Ключові слова (укр): 
інформаційна модель будівлі, управління життєвим циклом будівлі, інформаційне моделювання, енергоефективна будівля
Анотація (укр): 
Розглянуто інформаційну модель будівлі та шляхи підвищення рівня енергоефективності будівель у процесі їх проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції.
Анотація (рус): 
Рассмотрены информационная модель здания и пути повышения уровня энергоэффективности зданий в процессе их проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции.
Анотація (англ): 
Considered information model of the building and ways to improve the energy efficiency of buildings during their design, construction, maintenance and reconstruction.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 11, 2012
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
31 Май 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології проектування
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1.  Демченко В.В.  Формальний опис і практичне використання уніфікованої цифрової моделі об'єкта будівництва /  В.В.  Демченко,  Є.В.  Бородавка //  Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2007. - №2/2(26). – С.64-69.

2. Талапов В.В. Основы BIM. Введение в информационное моделирование зданий. – М.: «ДМК-пресс», 2011. - 392 с.

3. Гайна Г.А. Інформаційна технологія управління життєвим циклом будівель. / Г.А. Гайна, П.М. Яцик, О.О. Терентьєв, Р.В. Ластівка,
О.Б. Полторак - // Нові технології в будівництві. – К.: НДІБВ, 2009. - С.132-134

4. Бородавка Є.В. Способи подання моделі будівельного об’єкта / Є.В. Бородавка //- Управління розвитком складних систем, зб. наук. праць. – К.: КНУБА,  2011. - С 100-106.

5. Табунщиков Ю.А. Энергоэффективные здания: мировой и отечественный опыт/ Ю.А.Табунщиков, Н.В.Шилкин // - Экологические системы, електронный журнал енергосервисной компании. – М.: №9, 2005.

6. Беляев В.С., Хохлова Л.П. Проектирование энергоэкономичных  и энергоактивных гражданских зданий: Учеб пособие для студ. вузов по спец. «Промышленное и гражданское строительство». – М.:Высш. шк., 1991. - 255 с.

7. Бродач М.М., Табунщиков Ю.А., Шилкин Н.В. Энергоэффективные здания. –М.: Издательство АБОК-ПРЕСС, 2003.- 200с.