ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЕНЕРГООЩАДНОСТІ У ВНЗ

Заголовок (російською): 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ВУЗАХ
Заголовок (англійською): 
SOURCES OF FUNDING ENERGY SAVING IN UNIVERSITIES
Автор(и): 
Р.Ю. Тормосов., І.І. Степаненко
Ключові слова (укр): 
енергоощадність, вищий навчальний заклад, джерело фінансування, державно - приватне партнерство
Анотація (укр): 
Розглянуто можливі джерела фінансування енергоощадної діяльності вищих навчальних закладів. Проведено аналіз джерел фінансування енергозберігаючих заходів та визначено їх особливості для державних та приватних ВНЗ. Запропоновано розширити перелік фінансових джерел за рахунок застосування механізму державно-приватного партнерства.
Анотація (рус): 
Рассмотрены возможные источники финансирования энергосберегающей деятельности высших учебных заведений. Проведен анализ источников финансирования энергосберегающих мероприятий и определены их особенности для государственных и частных вузов. Предложено расширить перечень финансовых источников за счет применения механизма государственно-частного партнерства.
Анотація (англ): 
The possible sources of financing energy-saving activities of higher education institutions. The analysis of sources of financing energy efficiency measures and determined their features for public and private universities. Proposed to expand the list of financial sources through the use of public-private partnerships.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 11, 2012
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
31 Май 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології в економіці
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1.  Програма Міністерства освіти і науки України  щодо зменшення споживання енергоресурсів навчальними закладами та установами освіти, підпорядкованими Міністерству і фінансування яких здійснюється  з державного бюджету, на 2010-2014 рр.
  2.  Сафіуліна К.Р. Енергозбереження в університетських містечках : посібник для студ. вищих закл. освіти  / К.Р. Сафіуліна, А.Г. Колієнко,  Р.Ю. Тормосов. – К. : ТОВ «Поліграф плюс», 2010. –300с.