НФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД

Заголовок (російською): 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
Заголовок (англійською): 
NFORMATION SYSTEM ANALYSIS OF SURFACE WATER QUALITY
Автор(и): 
М. М. Олексієнко., О. В. Рапотенко
Ключові слова (укр): 
інформаційна система, моніторинг водних ресурсів, первинні дані спостереження, інформаційна база, контроль якості води водних ресурсів
Анотація (укр): 
Розглянуто проблему створення інформаційної системи з елементами ГІС для аналізу якості поверхневих вод. Система призначена для зберігання та обробки первинних даних моніторингу за показниками забруднення води, що надходять з постійних та тимчасових пунктів спостережень і створюють єдину інформаційну базу показників якості поверхневих вод.
Анотація (рус): 
Рассмотрена проблема создания информационной системы с элементами ГИС для анализа качества поверхностных вод. Система предназначена для хранения и обработки первичных данных мониторинга по показателям загрязнения воды, поступающих из постоянных и временных пунктов наблюдений и создающих единую информационную базу показателей качества поверхностных вод.
Анотація (англ): 
The problem of creating an information system GIS to analyze the quality of surface waters. The system is designed to store and process raw data for monitoring indicators of water pollution coming from the permanent and temporary observation points and create a single database of surface water quality.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 11, 2012
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
31 Май 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління технологічними процесами
Університет автора: 
Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, Черкаси
Литература: 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.1996р. N 815 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод" // Зібрання постанов Уряду України.  1996.  N 15. Ст. 403.
2 Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998р. N 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля // Офіційний вісник України. 1998. N 13. Ст. 495.
3. Єдине міжвідомче керівництво з організації та здійсненню державного моніторингу вод затверджене Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 24.12.2001  N 485.
4.Мокін. В.Б. Інформаційна технологія проектування систем обробки даних спостережень якості вод:  монографія /  В. Б.  Мокін, А. Р. Ящолт, М. П. Боцула. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 203 c.5
. Комп’ютерна програма «Підсистема «Вода та скиди» автоматизованої системи контролю «ЕкоІнспектор» для накопичення оброблення та аналізування усіх видів скидів та стану забруднення води в Україні»
(«Підсистема «Вода та скиди» АСК «ЕкоІнспектор») / В.Б. Мокін., А.Р. Ящолт. та ін. // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 18017. — К. : Державний департамент інтелектуальної власності України.
— Дата реєстрації: 20.09.2006.