ВЕКТОРНА МОДЕЛЬ ТОЧОК БІФУРКАЦІЇ В ПРОГРАМАХ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙ

Заголовок (російською): 
ВЕКТОРНАЯ МОДЕЛЬ ТОЧЕК БИФУРКАЦИИ В ПРОГРАММАХ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Заголовок (англійською): 
VECTOR MODEL OF BIFURCATION POINTS IN THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
Автор(и): 
С.Д. Бушуев., Р.Ф. Ярошенко
Ключові слова (рус): 
заинтересованные стороны, точки бифуркации, векторная модель, движущие силы и сопротивления, риски и возможности
Анотація (укр): 
Розглянуто векторну модель точок біфуркації в програмах розвитку організацій. Проаналізовано моделі забезпечення сталого розвитку організацій з урахуванням рушійних сил і опорів, ризиків і можливостей. Представлена векторна модель управління внутрішніми процесами точок біфуркації розвитку фінансової установи.
Анотація (рус): 
Рассмотрена векторная модель точек бифуркации в программах развития организаций. Анализируются модели обеспечения устойчивого развития организаций с учетом движущих сил и сопротивлений, рисков и возможностей. Представлена векторная модель управления внутренними процессами точек бифуркации развития финансового учреждения.
Анотація (англ): 
Consider the vector model of bifurcation points in the programs of the organization. Analyzes the model of sustainable development organizations, with the drivers and resistors, risks and opportunities. Presented vector control model internal processes of bifurcation points of the financial institution.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 12, 2012
Мова статті: 
Русский
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
23 Октябрь 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев
Литература: 

1. Руководство по управлению инновационными проектами и программами. Р2М. Том 1, Версия 1.2 / Пер. с англ. под ред. проф. С.Д. Бушуева.- К.: Наук. світ, 2009. 173 с.

2. Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д., Танака Х. Руководство инновационными проектами и программами на основе системы знаний Р2М: Монография.- К.: Саммит-Книга, 2012. – 272 с.

3. Азаров Н.Я., Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д. Инновационные механизмы управления программами развития. К.: Саммит Книга, 2011, 564с.

4. Бушуев С.Д. Креативные технологии в управлении проектами и программами. /С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева, И.А Бабаев и др. – К.: Саммит книга, 2010, -768с.

5. Бушуев С.Д., Бушуева Н.С.  Проактивное управление программами организационного развития. Управление проектами и программами. – М.: СОВНЕТ,
№ 4(12), 2007, с. 270-282

6. Бушуева Н.С. Модели и методы проактивного управления программами организационного развития: Монография. – К.: Наук. світ, 2007. - 200 с.

7. Ярошенко Ю.Ф., Ярошенко Р.Ф. Модели «движущие силы - сопротивления в управлении проектами и программами.- К.: Саммит книга. 2010, 160с.