ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ

Заголовок (російською): 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ
Заголовок (англійською): 
EVALUATION OF LIFE CYCLE REGIONAL PROJECTS AND PROGRAMS
Автор(и): 
М.С. Дорош., Д.М. Ітченко
Ключові слова (укр): 
управління проектами, програми АПК, точки біфуркації, криза, життєвий цикл, інвестиційні проекти
Анотація (укр): 
Визначено типові точки біфуркації, що можуть виникнути у процесі реалізації певних етапів виконання програм, побудовано схему економіко-математичної моделі життєвого циклу реалізації регіональної програми ”Комплексна біологізація захисту рослин 2008-2012” в Чернігівській області. Наведено основні етапи життєвого циклу реалізації регіональної програми, побудовано функціонально-динамічну модель впливу на процес реалізації програми за допомогою механізму зворотніх зв’язків.
Анотація (рус): 
Определены типичные точки бифуркации, которые могут возникнуть в процессе реализации определенных этапов выполнения программ, построена схема экономико-математической модели жизненного цикла реализации региональной программы "Комплексная биологизация защиты растений-2008-2012" в Черниговской области. Приведены основные этапы жизненного цикла реализации региональной программы, построена функционально-динамическая модель влияния на процесс реализации программы с помощью механизма обратных связей.
Анотація (англ): 
Defined typical bifurcation point that may arise in the implementation of certain stages of the implementation of programs built scheme of economic-mathematical model of the life cycle of the regional program "Integrated Plant Protection biologization-2008-2012" in the Chernihiv region. The basic stages in the life cycle of the regional program, built a functional dynamic model of influence on the process of implementation of the program through a feedback mechanism.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 12, 2012
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
23 Октябрь 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Чернігівський державний інститут економіки і управління, Чернігів
Литература: 

1. Азаров М.Я. Інноваційні механізми управління програмами розвитку / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко,
 С.Д. Бушуєв. – К.:Самміт-Книга, 2012. – 528 с.

2. Пугачова О.Г. Теорія катастроф і біфуркацій: синергетика в економіці / О.Г. Пугачова [Електронний ресурс]. – 2007. – Режим доступу:
http: //iee.org.ua /ua/publication/78/

3. Управление инновационными процессами / В.В. Жариков, И.А. Жариков, В.Г. Однолько, А.И. Евсейчев. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 180 с.

4. Кучин Б.Л. Управление развитием экономических систем. Технический прогресс, устойчивость /
Б.Л. Кучин, Е.В. Якушева – М: Экономика, 1990. – 157 с.