УЗАГАЛЬНЕНА КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПОВИХ БУДІВЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Заголовок (російською): 
ОБОБЩЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Заголовок (англійською): 
GENERALIZED CLASSIFICATION TYPICAL CONSTRUCTION ELEMENTS
Автор(и): 
Є.В. Бородавка
Ключові слова (укр): 
будівельний елемент, конструкція, геометрична ознака, класифікація, атрибут
Анотація (укр): 
Проаналізовано типові будівельні елементи та наведено їх основні геометричні характеристики. На основі проведеного аналізу визначено спільні геометричні ознаки будівельних елементів та запропоновано їх узагальнена класифікація. У подальшому запропонована класифікація буде використана для створення цифрових моделей будівельних елементів.
Анотація (рус): 
Проанализированы типичные строительные элементы и приведены их основные геометрические характеристики. На основе проведенного анализа определены общие геометрические признаки строительных элементов и предложена их обобщенная классификация. В дальнейшем предложенная классификация будет использована для создания цифровых моделей строительных элементов.
Анотація (англ): 
The most typical building elements and provides their basic geometric properties. Based on the analysis determined the common geometrical characteristics of building elements and offers the generalized classification. Further, the proposed classification will be used to create digital models of building elements.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 12, 2012
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
23 Октябрь 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології проектування
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1.  Городецький О.С. Засоби підтримки процесу проектування будівель і споруд з використанням уніфікованої цифрової моделі об'єкта / О.С. Городецький, Є.В. Бородавка // Будівництво України. – 2007. – №4. – С. 36-39.

2.  Демченко В.В. Формальний опис і практичне використання уніфікованої цифрової моделі об'єкта будівництва / В.В. Демченко, Є.В. Бородавка // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2007. – №2/2(26). – С. 64-69.

3.  Borodavka Y.V. Product life cycle management in construction / Y.V. Borodavka, S.L. Pechenov// Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2010. – №6/3(48). – С. 31-34.

4.  Бородавка Є.В. Модель розширюваної системи автоматизації життєвого циклу будівельного об'єкта / Є.В. Бородавка // Управління розвитком складних систем. - 2010 - №4. - С. 69-71.

5.  Бородавка Є.В. Способи подання моделі будівельного об'єкта / Є.В. Бородавка // Управління розвитком складних систем. - 2011 - №8. - С. 101–107.