ВПЛИВ ПЕРЕХРЕСНИХ ЗВ'ЯЗКІВ У ОБ'ЄКТІ НА ДИНАМІКУ ДВОКОНТУРНОГО АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Заголовок (російською): 
ВЛИЯНИЕ ПЕРЕКРЕСТНЫХ СВЯЗЕЙ В ОБЪЕКТЕ НА ДИНАМИКУ ДВУХКОНТУРНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Заголовок (англійською): 
IMPACT CROSS COUPLING IN THE OBJECT ON THE DYNAMICS OF DOUBLE-CIRCUIT AUTOMATIC
Автор(и): 
С.В. Иносов., О.В. Бондарчук
Ключові слова (рус): 
автоматическое регулирование, динамика, перекрестные связи, связное регулирование
Анотація (укр): 
Методами комп'ютерного моделювання динаміки досліджується вплив перехресних зв'язків у об'єкті на стійкість і якість регулювання.
Анотація (рус): 
Методами компьютерного моделирования динамики исследуется влияние перекрестных связей в объекте на устойчивость и качество регулирования.
Анотація (англ): 
By computer simulation of the dynamics we study the effect of cross-linking in the object on the stability and control quality.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 12, 2012
Мова статті: 
Русский
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
23 Октябрь 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління технологічними процесами
Університет автора: 
Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев
Литература: 
  1. Попович М.Г., Ковальчук О.В. Теорія автоматичного керування: підручник для ВУЗів. – К.: Либідь, 1997.
  2. Самоткін Б.Б. Курс лекцій з теорії автоматичного керування: – Житомир, ЖІТІ, 1997.
  3. Стеклов В.К. Проектування систем автоматичного керування: Навчальний посібник для ВУЗів, 1995.