ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ ПІДПРИЄМСТВ

Заголовок (російською): 
Использование информационных технологий в управленнии проектами предприятий
Заголовок (англійською): 
The use of information technologies in progect management of the enterprises
Автор(и): 
А.О. Бродська
Ключові слова (укр): 
управління проектами, автоматизація механізмів управління, інформаційні технології
Ключові слова (рус): 
управление проектами, автоматизация механизмов управления, информационные технологии
Ключові слова (англ): 
project management, automation control mechanisms, IT
Анотація (укр): 
Розглянуто особливості використання інформаційних технологій в управлінні проектами підприємств. Обґрунтовано необхідність використання інформаційних технологій, досліджено механізми впровадження інформаційних технологій в управління проектами.
Анотація (рус): 
Рассмотрены особенности использования информационных технологий в управлении проектами предприятий. Обоснована необходимость использования информационных технологий, исследованы механизмы внедрения информационных технологий в управление проектами.
Анотація (англ): 
The features of the use of information technology in project management companies. The necessity of using information technologies, investigated the mechanisms of information technology in project management.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 13, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Май 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Київський національний торговельно-економічний університет, Київ
Литература: 

1. Бурков В.Н. Как управлять проектами / В.Н. Бурков., Д.А. Новиков. – М.: Синтег, 1997.– 188 с.

2. Тарасюк Г.М. Управління проектами: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.М. Тарасюк. - 2-е вид. – К.: Каравела, 2006 -320 с.

3. Вілфрід Т. Проектний менеджмент. Конспект лекцій і семінарів / Т. Вілфрід. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 95 с.

4. Дубинин Є. Финансовое управление по проектам / Є. Дубинин. – [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://www.cfin.ru/press/management/1998-6/11.shtml