НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Заголовок (російською): 
Направления совершенствования управления проектами внедрения дистанционного обучения в высшем учебном заведении
Заголовок (англійською): 
Areas for improvement of project management implementation of distance learning in higher education
Автор(и): 
О.І. Полотай
Ключові слова (укр): 
дистанційне навчання, проект, дистанційний курс, агентно-орієнтоване моделювання, вартість
Ключові слова (рус): 
дистанционное обучение, проект, дистанционный курс, агентно-ориентированное моделирование, стоимость
Ключові слова (англ): 
distance learning, design, distance course, the agent-oriented modeling, cost
Анотація (укр): 
Наведено напрями удосконалення управління проектами запровадження дистанційного навчання. Описано технологію розрахунку вартості розроблення дистанційного курсу. Показано процес оцінювання ефективності дистанційного навчання засобами агентно-орієнтованого моделювання.
Анотація (рус): 
Приведены направления совершенствования управления проектами внедрения дистанционного обучения. Описана технология расчета стоимости разработки дистанционного курса. Показан процесс оценки эффективности дистанционного обучения средствами агентно-ориентированного моделирования.
Анотація (англ): 
Shows directions for improvement of project management implementation of distance learning. Calculating the cost of the technology for distance courses. Displaying the evaluation of efficiency of distance learning means agent-based modeling.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 13, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Май 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Львів
Литература: 
  1. Ноздріна Л.В. Засади агенто-орієнтованого моделювання дистанційного навчання / Ноздріна Л.В., Полотай О.І. // Совренменные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проетами : сб. матер. 10-й Междунар. науч.-практ. конф., 2012. – Харьков : Изд-во НАУ им. Н.Е. Жуковского. – С. 268-269
  2. Ноздріна Л.В. Особливості розробки нормативного забезпечення дистанційної освіти у ВНЗ / Л.В Ноздріна // Розвиток ринку послуг вищої освіти в контексті болонського процесу і вдосконалення конкурентної діяльності ВНЗ : зб. матер. наук.-метод. конф. – Львів : Вид-во ЛКА, 2008. – С. 182-191
  3. Ноздріна Л.В. Проектно-орієнтоване управління запровадження дистанційної освіти у ВНЗ (досвід ЛКА) / Л.В. Ноздріна // Управління проектами: стан і перспективи : зб. матер. 4-ї Міжнар. наук.-практ. конф. – М. : Изд-во НУК, 2008. – С. 114-117
  4. Morgan Brian M. Running Head: Determining the costs of online courses / Brian M. Morgan // Marshall University, 2006. – P. 121.