ЦІННОСТІ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН В СОЦІАЛЬНИХ ТА КОМЕРЦІЙНИХ ПРОЕКТАХ

Заголовок (російською): 
Ценности заинтересованных сторон в социальных и экономических проектах
Заголовок (англійською): 
Stakeholders values in social and economic projects
Автор(и): 
М.І. Рич
Ключові слова (укр): 
зацікавлені сторони, цінності, цілі
Ключові слова (рус): 
заинтересованные стороны, ценности, цели
Ключові слова (англ): 
interested parties, values, aims
Анотація (укр): 
Розкрито особливості ролей зацікавлених сторін в соціальних та комерційних проектах. Розглянуто ключові кроки аналізу та формування цінностей у зацікавлених сторін у цих проектах.
Анотація (рус): 
Раскрыты особенности ролей заинтересованных сторон в социальных и коммерческих проектах. Рассмотрены ключевые шаги анализа и формирования ценностей у заинтересованных сторон в этих проектах.
Анотація (англ): 
The features of roles of the interested parties are exposed in social and commercial projects. The key steps of analysis and forming of values are considered at the interested parties in these projects.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 13, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Май 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Геращенко Н.О. Концепція формування цілей проектів соціального розвитку / Н.О. Геращенко // Управління розвитком складних систем – 2012 - №9 –
    С.27-29
  2. Медведєва О.М. Фактологічний базис управління взаємодією в проектних ситуаціях / О.М. Медведєва // Управління розвитком складних систем – 2012 - №10 – С.61-71
  3. Верба В. А. Проектний аналіз: підручник / В.А. Верба, О.А. Загородніх. – К.: КНЕУ, 2000. – 322 с.
  4. Ткачук А., Толкованов В., Марковський С., [та ін.]. Конкурентоспроможність територій : практ. посіб./ А. Ткачук, В. Толкованов, С. Марковський, [та ін.]. – К.: Легальний статус, 2011. – 252 с
  5. Donaldson T., Preston L.E. The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications // Academy of Management Review. – 1995. –№ 20. – P. 65-91.
  6. Freeman R. E. Strategic Management: A stakeholder approach / R.E. Freeman. — Boston: Pitman, 1984