ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЗОРОСТІ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ

Заголовок (російською): 
Основные тенденции прозрачности бюджетного процесса
Заголовок (англійською): 
Basic tendencies of transparency of budgetary process
Автор(и): 
С.В. Цюцюра., О.В. Криворучко., М.І. Цюцюра
Ключові слова (укр): 
бюджетний процес, прозорість та доступність бюджетного процесу, рівень прозорості бюджетного процесу
Ключові слова (рус): 
бюджетный процесс, прозрачность и доступность бюджетного процесса, уровень прозрачности бюджетного процесса
Ключові слова (англ): 
budgeting, transparency and availability of the budget process, the transparency of the budget process
Анотація (укр): 
Висвітлено проблеми прозорості та особливостей участі громадськості й представників влади в бюджетному процесі з метою реалізації єдиної кадрової політики в державних структурах та впровадження єдиного ціннісного підходу в управлінні проектами розвитку.
Анотація (рус): 
Освещены проблемы прозрачности и особенностей участия общественности и представителей власти в бюджетном процессе с целью реализации единой кадровой политики в государственных структурах и внедрения единого ценностного подхода в управлении проектами развития.
Анотація (англ): 
The problems of transparency and characteristics of public participation and government officials in the budget process to implement a unified personnel policy in government and the introduction of a single value approach to project management development.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 13, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Май 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ; Київський національний торговельно-економічний університет, Київ
Литература: 
  1. Цюцюра С.В., Криворучко О.В., Цюцюра М.І Ключові показники ефективності. Принципи розробки ключових показників ефективності для бюджетної сфери. // Управління розвитком складних систем. – 2012. – Вип. 10. – С. 87-92.
  2. Клочков А. К. KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических инструментов. — Эксмо, 2010. — 160 с. — ISBN 978-5-699-37901-9
  3. Литягин А.А. и др. Реальное целевое управление. Практика реального внедрения и использования GOAL-технологии А. Литягина. — Альпина Паблишерз, 2010. — 352 с. — ISBN 978-5-9614-1071-6.
  4. Мейер М.В. Оцінка ефективності бізнесу / Пер. з англ. – М.: Ізд-во "Вершина", 2008.
  5. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: Пер. з англ. – К.: Всеувито, Наукова думка, 2001. – 242 с. – (Сер. "Усе про менеджмент").