Оптимізация алгоритму автоматичного регулювання тепловими процесами

Заголовок (російською): 
ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ
Заголовок (англійською): 
Optimization of automatic control algorithm for heating processes
Автор(и): 
С.В. Иносов., В.М. Корниенко
Ключові слова (укр): 
теплові процеси, автоматичне регулювання, ПІД-регулятор, оптимізація
Ключові слова (рус): 
тепловые процессы, автоматическое регулирование, ПИД-регулятор, оптимизация
Ключові слова (англ): 
thermal processes, automatic control, The PID controller, optimization
Анотація (укр): 
Доведено, що ПІД-алгоритм регулювання близький до гранично досяжного ідеалу в реальних умовах автоматичного регулювання теплових процесів. Саме тому він використовується в усіх регулюючих мікроконтролерах і не змінювався протягом майже 100 років. Спроби замінити ПІД-алгоритм більш досконалим приречені на невдачу для типових промислових об’єктів регулювання.
Анотація (рус): 
Доказано, что ПИД-алгоритм регулирования близок к предельно достижимому идеалу в реальных условиях автоматического регулирования тепловых процессов. Именно поэтому он используется во всех регулирующих микроконтроллерах и не подвергался усовершенствованию на протяжении почти 100 лет. Попытки заменить ПИД-алгоритм более совершенным обречены на неудачу для типовых промышленных объектов регулирования.
Анотація (англ): 
It has been proved, that PID control algorithm is close to ultimate ideal in real conditions of automatic regulation of heating processes. That’s just why it is used in all regulating microcontrollers and hasn’t undergone any upgrading for almost 100 years. Any attempt to substitute PID algorithm for any better one is doomed to failure, for typical industrial plants.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 13, 2013
Мова статті: 
Русский
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Май 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології управління
Університет автора: 
Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев
Литература: 
  1. Попович М.Г., Ковальчук О.В. Теорія автоматичного керування: Підручник для ВУЗів. – К.: Либідь, 1997, – 315 с.
  2. Євстіфєєв В.О. Теорія автоматичного керування. – Ч.1. – Безперервні лінійні та нелінійні системи: Навчальний посібник для ВУЗів. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2006. – 288 с.