ПРОГНОЗУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИМ СИСТЕМАМ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Заголовок (російською): 
Прогнозирование возможности реализации угроз информационно-управляющим системам специального назначения
Заголовок (англійською): 
Prognostication of marketability of threats to the informatively-managing systems of the special setting
Автор(и): 
І.О. Ляшенко., Р.К. Мурасов., О.В. Поплінський
Ключові слова (укр): 
інформаційно-управляючі системи, загрози, збитки, імовірність реалізації, живучість
Ключові слова (рус): 
информационно-управляющие системы, угрозы, убытки, вероятность реализации, живучесть
Ключові слова (англ): 
information-control systems, threat, losses, the probability of realization, survivability
Анотація (укр): 
Запропоновано підхід щодо прогнозування реалізації загроз живучості інформаційно-управляючих систем спеціального призначення на підставі класифікації та моделі прогнозування реалізації даних загроз.
Анотація (рус): 
Предложен поход к прогнозированию возможности реализации угроз живучести информационно-управляющим системам специального назначения с помощью классификации и модели прогнозирования.
Анотація (англ): 
A hike is offered to prognostication of marketability of threats of vitality to the informatively-managing systems of the special setting by means of classification and model of prognostication.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 13, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Май 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології управління
Університет автора: 
Національний університет оборони України, Київ
Литература: 
  1.  Синявский В.К. Возможные подходы к созданию автоматизированных систем управления войсками (силами) / В.К. Синявский // Наука и военная безопасность. – 2008. №3. – С.21-27.
  2.  Барвиненко В.В. Об автоматизации управления группировками Вооруженных Сил / В.В. Барвиненко. – М: Военная мысль. – 1999. – №2.
  3.  Азаров Г.И. Направление развития средств и систем военной связи / Г.И. Азаров. – М: Военная мысль. –2003. – №4.
  4.  Вервейко Б.М. Разработка формальной модели оценки эффективности функционирования СУ ВС / Б.М. Вервейко. – Мн.: Государственное учреждение “НИИ Вооруженных Сил Республики Беларусь”. – 2008. – С.125-196.
  5.  Системы и средства управления вооруженных сил ведущих зарубежных стран и направления их развития (информационно-аналитический обзор). – Мн.: ГУ “НИИ ВС РБ”. – 2007. – 303с.
  6.  Надійність техніки. Терміни та визначення. ДСТУ 2860-94. –К.: Держстандарт України, 1995. – 92 с.
  7.  Автоматизированные системы управления. Общие требования. ГОСТ 24.104-85. –М.: Государственный стандарт СССР, 1987.