ВПЛИВ ФОРМУЮЧОГО ТРАКТУ НА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДЕФЕКТУ ТИПУ «ТРІЩИНА» НА ЦИФРОВОМУ ЗОБРАЖЕННІ

Заголовок (російською): 
Влияние формирующего тракта на представление дефекта типа «трещина» на цифровом изображении
Заголовок (англійською): 
Influence of forming highway on presentation of defect of type "crack" on digital representation
Автор(и): 
О.В. Горда., О.О. Пузько
Ключові слова (укр): 
формуючий тракт, матриця зображення, дефект, спотворення
Ключові слова (рус): 
формирующий тракт, матрица изображения, дефект, искажения
Ключові слова (англ): 
forming tract, the image matrix, defect, distortion
Анотація (укр): 
Визначено актуальність та проаналізовано проблеми впливу компонентів тракту формування зображення дефекту типу «тріщина» на розв’язання задачі ідентифікації об’єкта у оптичному діапазоні, що пов’язані з внесенням спотворень та втратою інформації, що обґрунтовує необхідність розробки формалізованої моделі тракту. Визначено основні залежності представлення зображення від умов зйомки та компонентів формування зображення.
Анотація (рус): 
Определена актуальность и проведен анализ проблем влияния формирующего тракта съемки дефекта типа «трещина» для решения задачи идентификации объекта в оптическом диапазоне.
Анотація (англ): 
Actuality is certain and the analysis of problems of influence of forming highway of survey of defect of type is conducted "crack" for the decision of task of authentication of object in an optical range.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 13, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Май 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології проектування
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Волосов Д.С. Фотографическая оптика. – М.: Искусство, 1971.
  2. Сойфера. В.А Методы компьютерной обработки изображений., Физматлит, 2001.
  3.  Горда О.В. Фільтрація зображень дефекту типу «тріщина» в оптичному діапазоні web-камер //Техніка будівництва –  2009, №21– С.134-138.
  4. Горда О.В. Дослідження функції присутності дефекту типу «тріщина»на цифрових зображеннях об’єктів будівництва. // Управління розвитком складних систем, Київ –Вип. 10, 2011, – С.112-114.