ЗАДАЧА РОЗМІЩЕННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

Заголовок (російською): 
Задача размещения в условиях неопределенности информации
Заголовок (англійською): 
Problem of placing at the indeterminateness of information
Автор(и): 
Н.І. Полтораченко
Ключові слова (укр): 
інженерна мережа, математична модель, інтервальні числа, нечіткі числа
Ключові слова (рус): 
инженерная сеть, математическая модель, интервальные числа, нечеткие числа
Ключові слова (англ): 
engineering network, mathematical model, interval number, fuzzy numbers
Анотація (укр): 
Розглянуто задачу розташування джерел цільового продукту при проектуванні інженерної мережі з інтервальними та нечіткими числами, які виражають невизначеність вихідних даних. Запропоновано варіанти розв’язання задачі.
Анотація (рус): 
Рассмотрена задача размещения источников целевого продукта при проектировании инженерной сети с интервальными и нечеткими числами, которые выражают неопределенность исходных данных. Предложен алгоритм решения задачи.
Анотація (англ): 
Article is devoted to the problem of placing of sources of target produce of engineering network with fuzzy numbers which show ambiguity of input data. Algorithms of the solution of the problem are suggested.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 13, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Май 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології проектування
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1. Атаманчук В.В., Особливості розвитку систем теплопостачання й шляхи їх оптимізації // Містобудування та територіальне планування / В.В.Атаманчук: Наук.-техн.зб. – К.; КНУБА, 2009. – Вип.35. – С.25-33.

2. Храменков С.В. Стратегия модернизации водопроводной сети / С.В. Храменков. – М.: Стройиздат, 2005.

3. Стратегія проведення моніторингу й реформування систем муніципального водопостачання // Водопостачання та водовідведення / Н.Г. Насонкіна,
В.В. Дорофієнко, В.М. Маслюк, С.Є. Антоненко,
В.М Сахновська: Виробничо-практичний журнал. – К., 2009. - №2. – С.2-8.

4. Демченко В.В. Переваги онтологічного підходу до розподіленого моделювання інженерних та транспортних мереж // Містобудування та територіальне планування / В.В. Демченко: Наук.-техн.збірник. – К., КНУБА, 2008. – Вип.29. – С.79-83.

5. Застосування функціонально- динамічних схем для моделювання інженерної мережі водопостачання міста // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки / П.І. Анпілогов, В.М. Михайленко, А.П. Анпілогов,
Ю.В.  Кошарна: Наук.-техн.збірник. – К., КНУБА, 2007. – Вип.27 . – С.8-13.

6. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій /
Ю.П. Зайченко: Підручник. – К., 2000. – 688 с.