КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Заголовок (російською): 
Концептуальный подход к оценке качества жилищной среды с использованием информационных технологий
Заголовок (англійською): 
Analysis of risks when ensuring information safety
Автор(и): 
Н.В. Тістол
Ключові слова (укр): 
житлове середовище, оцінка якості, продукційна система, онтологічна модель, лінгвістична база знань
Ключові слова (рус): 
жилая среда, оценка качества, продукционная система, онтологическая модель, лингвистическая база знаний
Ключові слова (англ): 
the living environment, evaluation of the quality, production system, the ontological model, a linguistic knowledge base
Анотація (укр): 
Розглянуто підходи щодо розробки інтегрованої моделі процесу оцінки якості житлового середовища з використанням сучасних інформаційних технологій. Визначено параметри житлового середовища, кількісні та якісні параметри, міру впливу параметрів на якість.
Анотація (рус): 
Рассматриваются подходы к разработке интегрированной модели процесса оценки качества жилищной среды с использованием информационных технологий. Определены параметры жилищной среды, количественные и качественные параметры, мера влияния на качество.
Анотація (англ): 
The approaches to the development of an integrated model of the evaluation of quality of housing environment using information technology. The parameters of the residential environment, the quantitative and qualitative parameters, the measure of effect on quality.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 13, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Май 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології проектування
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Клюшниченко Є.Є. Управління містом: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2003. – 260 с
  2. Клюшниченко Є.Є. Формування житлового середовища: Навчальний посібник – К.: КНУБА, 2006. – 164 с.
  3. Лісниченко С.В. МІстобудівна оцінка якості житлового середовища 05.23.20 - Містобудування та територіальне планування КНУБА. Київ. 2007
  4. Літошенко Г.В. Стандартизація і оцінка комфортності житла. 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам‘яток архітектури. КНУБА, Київ, 2004.
  5. Шевченко І.О. Системне моделювання житлового середовища для оцінки його якості. 18.00.01 - теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури. Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, Харків, 2006.