МЕТОД ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ

Заголовок (російською): 
Метод експертной оценки рисков в условиях модульно-рейтинговой системы обучения
Заголовок (англійською): 
Method of ekspertnoy estimation of risks in the conditions of the module-rating departmental teaching
Автор(и): 
О.Б. Данченко., Т.Ю. Царик., Т.В. Савельєва., В.О. Занора
Ключові слова (укр): 
експертна оцінка, ризики, модульно-рейтингова система навчання
Ключові слова (рус): 
экспертная оценка, риски, модульно-рейтинговая система обучения
Ключові слова (англ): 
expert assessment, the risks, the module-rating system of teaching
Анотація (укр): 
Запропоновано метод експертної оцінки для оцінювання ризиків освітніх проектів в умовах модульно-рейтингової системи навчання.
Анотація (рус): 
Предложен один из методов експертной оценки определения рисков в условиях модульно-рейтинговой системы обучения.
Анотація (англ): 
Could be considered one of methods of ekspertnoy estimation of determination of risks in the conditions of the module-rating departmental teaching.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 13, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Май 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформатизація вищої освіти
Університет автора: 
Університет економіки та права «КРОК», Черкаси; Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького,Черкаси; Черкаський державний технологічний університет, Черкаси
Литература: 
  1. Артемов А.С. Модульно-рейтинговая система / А.С. Артемов, Н.И. Павлов, Т.В. Сидорова– М.: Высшее образование, 1999 - 103-107 с.
  2. Галочкин А.И. Основы проблемно-модульной технологии обучения/ А.И. Галочкин, Н.Г. Базарова – М.: Наука, 1998.- 101 с.
  3. Бешелев С.Д. Математико-статистические методы экспертных оценок / С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гурвич. – М.:  Наука, 1980.- 262 с.
  4. Олєйнікова Т.Ю. Метод побудови графів зв’язності модулів дисциплін при модульно-рейтинговій системі навчання / Т.Ю. Олєйнікова// «АСУ и прибори автоматики».– Харьків.- 2005. -№131 - 121-126 с.
  5.  Олєйнікова Т.Ю. Управління ризиками проектів навчання в умовах модульно-рейтингової системи /О.Б.Данченко, Т.Ю.  Олєйнікова, А.В.Стріб// Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ. – 2007. - №2 –С. 84-89.
  6. Данченко О.Б., Олєйнікова Т.Ю Алгоритми побудови графу зв’язності модулів дисциплін при модульно-рейтинговій системі навчання: матеріали міждержавної наково–методичної конференції [«Проблеми математичного моделювання»], (Дніпродзержинськ, 26-28 травня 2004 р.) / Дніпродзержинський державний технічний університет. – Дніпродзержинськ: Дніпродзержинський державний технічний університет, 2004.- С. 203-204.
  7. Олєйнікова Т.Ю. Аналіз  ризиків реалізації модулів дисциплін при модульно-рейтинговій системі навчання в ВНЗ: матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій [«Сімнадцята наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах»], (Черкаси, 14-24 березня 2007р.) / Черкаський нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. –Черкаси: Осередок НТШ у Черкасах, 2007. – С. 8-9.