ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ СТАНУ СУЧАСНОГО ДОКУМЕНТООБІГУ ТА ДІЛОВОДСТВА

Заголовок (російською): 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОСТОЯНИЯ СОВРЕМЕННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
Заголовок (англійською): 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN DOCUMENT МANAGEMENT AND RECORD KEEPING
Автор(и): 
О.В. Діхтяренко
Ключові слова (укр): 
електронний документообіг, електронний підпис, Google Drive, Microsoft SkyDrive
Ключові слова (рус): 
электронный документооборот, электронная подпись, Google Drive, Microsoft SkyDrive
Ключові слова (англ): 
electronic document management, electronic signature, Google Drive, Microsoft SkyDrive
Анотація (укр): 
Проаналізовано сучасний стан документообігу у державних вищих навчальних закладах. Виділено основні причини гальмування впровадження систем електронного документообігу. Розглянуто безкоштовні сервіси для роботи з документами, як один із варіантів формування документообігу в організації.
Анотація (рус): 
Проанализировано современное состояние документооборота в государственных высших учебных заведениях. Выделены основные причины торможения внедрения систем электронного документооборота. Рассмотрены бесплатные сервисы для работы с документами, как один из вариантов формирования документооборота в организации.
Анотація (англ): 
The current state of electronic document management systems in state institutions of higher education is analized. The major reasons for braking the introduction of electronic document management systems are allocated. Considered free services to work with the documents, as one of the variants of the organization of document work flowin the organization.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 13, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Май 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформатизація вищої освіти
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» № 851-IV від 22.05. 2003 р.
  2. Закон України «Про електронний цифровий підпис» №852-IV від 22.5.2003р.
  3. В. Поліновський, М.І. Огурцов – Впровадження системи електронного документообігу в науковій організації. // Вісник Хмельницького національного університету 2010 — № 4. — С. 117—123.
  4. Романов А.А. - «Официальные» документы в системе електронного документооборота корпорации.// Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии, 2009— № 44. — С. 201 —205.
  5. «Хмарна» система роботи з документами GoogleDrive. Електронний ресурс:https://docs.google.com
  6. «Хмарна» система роботи з документами MicrosoftSkyDrive. Електронний ресурс:https://skydrive.live.com
  7. Что думают пользователи о безбумажных технологиях: результаты опроса. Електронний ресурс: http://habrahabr.ru/company/alee/blog/160429/
  8. Офіційний сайт міста Ванкувер. Електронний ресурс: http://www.cityofvancouver.us/cmo/page/city-beginning-go-paperless