ПРОБЛЕМА ГОЛОСОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Заголовок (російською): 
Проблема голосового взаимодействия в дистанционном обучении высшего учебного заведения
Заголовок (англійською): 
The problem of voice interaction in distance learning institution of higher education
Автор(и): 
Л.О. Терейковська., І.А. Терейковський
Ключові слова (укр): 
дистанційне навчання, голосова взаємодія, спектральний аналіз, нейронна мережа
Ключові слова (рус): 
дистанционное обучение, голосовое взаимодействие, спектральный анализ, нейронная сеть
Ключові слова (англ): 
distance learning, voice interaction, spectral analysis, neural network
Анотація (укр): 
Проведено аналіз підходів вирішення проблеми голосової взаємодії в інформаційній системі дистанційного навчання. Сформульовано перелік актуальних задач, пов’язаних з означеною проблемою. Окреслені перспективні шляхи їх вирішення.
Анотація (рус): 
Проведен анализ подходов решения проблемы голосового взаимодействия в информационной системе дистанционного обучения. Сформулирован перечень актуальных задач, связанных с указанной проблемой. Очерчены перспективные пути ее решения.
Анотація (англ): 
The analysis of the approaches address the voice interaction in the information system of distance education. Formulated a list of tasks relevant tasks related to this problem . Outlines promising ways of solving it.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 13, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Май 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформатизація вищої освіти
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Київ
Литература: 

1. Гребнов С.В. Аналитический обзор методов распознавания речи в системах голосового управления / С.В.Грубнов // Вестник ИГЭУ. – 2009. – №3. – С.22-25.

2. Рабинер Л.Р. Цифровая обработка рече віх сигналов / Л.Р. Рабинер, Р.В. Шафер. – М.: Радио и свіязь. – 1981. – 496 с.

3. Терейковская Л.А. Разработка статистической модели расчета периодических составляющих динамики функциональных параметров Internet-серверов / Л.А Терейковская  // Управління розвитком складних систем: зб. наук. праць. – 2010. – Випуск 3. – С. 107–111.

4. Терейковський І.А.  Нейронні мережі в засобах захисту комп’ютерної інформації / І.А. Терейковський. - К. : ПоліграфКонсалтинг. - 2007. – 209 с.