Фінансовий профіль інвестиційної програми розвитку підприємства при невизначеності грошових потоків

Заголовок (російською): 
ФИНАНСОВЫЙ ПРОФИЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
Заголовок (англійською): 
Financial profile of the investment program of the development enterprise for probabilistic and fuzzy cash flows
Автор(и): 
Ю.И. Бурименко., Н.Ю. Вороная., М.В. Копытина.
Ключові слова (укр): 
інноваційні проекти і програми, інноваційні механізми, інвестиції, фінансовий профіль програми, чистий грошовий потік, чиста зведена вартість, час окупності, рентабельність, невизначеність, математичне сподівання, дисконтування
Ключові слова (рус): 
инновационные проекты и программы, инновационные механизмы, инвестиции, финансовый профиль программы, чистый денежный поток, чистая приведенная стоимость, время окупаемости, рентабельность, неопределенность, математическое ожидание, дисконтирование
Ключові слова (англ): 
innovative projects and programs, innovative mechanisms. investment, financial profile of the program, the net cash flow, net present value, payback period, profitability, uncertainty, expectation, discounting
Анотація (укр): 
Запропоновано критерій, що дає змогу планувати і коригувати процес формування фінансового профілю інвестиційної програми розвитку підприємства при ймовірнісних і нечітких грошових потоках.
Анотація (рус): 
Предложен критерий, позволяющий планировать и корректировать процесс формирования финансового профиля инвестиционной программы развития предприятия при вероятностных и нечетких денежных потоках.
Анотація (англ): 
A criterion to plan and adjust the process of forming the financial profile of the investment program in the company's development of probabilistic and fuzzy cash flows.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 14, 2013
Мова статті: 
Русский
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
26 Июнь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Одесская национальная академия им. А.С. Попова, Одесса; Одесская национальная морская академия, Одесса
Литература: 

1. Азаров М.Я. Инновационные механизмы управления программами развития / М.Я. Азаров, Ф.А. Ярошенко, С.Д. Бушуев. – К.: Саммит-Книга, 2011. – 528 с.

2. Ганущак-Єфименко Л. М. Методи управління інноваційним розвитком підприємства / Л.М. Ганущак-Єфименко // Актуальні проблеми економіки, 2010. – №11(113). – С. 83-95.

3. Керівництво з управління інноваційними проектами та програмами підприємств: Монографія // Перекл. з японського під ред. проф. Ярошенка Ф.О. – К.: Новий друк, 2010. – 160 с.

4. Рач В. А. Управління проектами : Практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку / В.А. Рач, О. В. Россошанська,О. М. Медведева; за ред. В.А. Рача. – К.: «К.І.С.», 2010. – 276 с.

5. Вороная Н. Ю. Организационно-управленческая структура предприятия при проектном развитии предприятия / Н. Ю. Вороная // Управління проектами та розвиток виробництва : Зб. наук. праць СНУ ім. В. Даля, 2010. – №1(33). – С. 71-81.

6. Бурименко Ю.И. Экономический аспект проектно-ориентированного развития предприятия связи / Ю.И. Бурименко // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2008. – №1. – С. 93-96.