ВЕКТОРНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ

Заголовок (російською): 
ВЕКТОРНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ
Заголовок (англійською): 
VECTOR MODEL OF COMPETENCE DEVELOPMENT ORGANIZATIONS IN PROJECT MANAGEMENT
Автор(и): 
С.Д. Бушуев., Д.А. Харитонов., В.Б. Рогозина
Ключові слова (укр): 
зацікавлені сторони, векторна модель, організаційна компетентність в управлінні проектами
Ключові слова (рус): 
заинтересованные стороны, векторная модель, организационная компетентность в управлении проектами
Ключові слова (англ): 
stakeholders, vector model, organizational competence in project management
Анотація (укр): 
Запропоновано векторну модель розвитку організаційної компетентності з управління проектами у розвитку організацій, яка дозволяє оцінювати порушення проектної діяльності організації.
Анотація (рус): 
Предложена векторная модель развития организационной компетентности по управлению проектами в развитии организаций, позволяющая оценивать нарушения проектной деятельности организации.
Анотація (англ): 
In the article the vector model of organizational competence in project management in the development of organizations. The proposed model of competence development in project management enables organizations to assess pathology of project activities of the organization.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 14, 2013
Мова статті: 
Русский
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
26 Июнь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев
Литература: 

1. ISO/FDIS 21500. ISO PC 236. Guidance on project management. 2012.

2. Ярошенко Ф.А. Руководство инновационными проектами и программами на основе системы знаний Р2М: Монография // Ф.А. Ярошенко, С.Д. Бушуев, Х. Танака. – К.: «Саммит-Книга», 2012. – 272 с.

3. Азаров Н.Я. Инновационные механизмы управления программами развития / Н.Я. Азаров, Ф.А. Ярошенко, С.Д. Бушуев. – К.: «Саммит Книга», 2011. – 564 с.

4. Бушуев С.Д. Креативные технологии в управлении проектами и программами / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева, И.А Бабаев и др. – К:. «Саммит книга», 2010,  – 768 с.